Spausdintų ir elektroninių išteklių paieška

Ilgą laiką bibliotekose buvo saugomi ir išduodami tik spausdinti, popieriniai informacijos ištekliai. Bibliotekoje susirasti spausdintus išteklius buvo galima tik korteliniuose kataloguose. Jie buvo skirstomi į abėcėlinį, sisteminį, abėcėlinę - dalykų rodyklę.

 

Surasti leidinį korteliniuose kataloguose užimdavo daug laiko ir pastangų. Pirmiausia reikėjo susirasti kataloge leidinio kortelę, po to užpildyti užsakymo lapelį ir laukti kol leidinys bus surastas bibliotekos fonduose ir išduotas skaitytojui.

Kompiuterizavus bibliotekas ir įdiegus integralią bibliotekinę sistemą ALEPH500, pradėtas pildyti elektroninis katalogas, kuriame dabartiniu metu atsispindi bibliotekoje saugomi ištekliai. Bibliotekos elektroninis katalogas tapo daug patogesnis skaitytojui. Galima susirasti leidinį, jį užsisakyti, paieškos rezultatus atsispausdinti, persisiųsti e. paštu, galima rasti nuorodas į visateksčius dokumentus ir kt. Tai galima atlikti bet kuriuo laiku ir bet kurioje interneto darbo vietoje nebūtina eiti į biblioteką. 

 

 

 

Plačiau apie bibliotekų katalogus galite skaityti temoje Bibliotekų katalogai.

Informacinių technologijų dėka be tradicinių popierinių leidinių atsirado ir e. leidiniai. Pirmieji e. informacijos ištekliai buvo platinami diskeliuose, kuriuos šiuo metu pakeitė kompaktiniai diskai ir duomenų bazės. Vis dažniau kartu su popierine leidinio kopija siūloma ir jo e. versija: kompaktiniame diske, internete, duomenų bazėse. Todėl dauguma knygų ar periodinių leidinių leidžiami elektronine versija.

Kiekvienais metais bibliotekoje prenumeruojama vis daugiau ir daugiau elektroninių informacijos išteklių. Todėl bibliotekos gali patenkinti įvairiausius informacijos vartotojų poreikius. Dauguma duomenų bazių galima naudotis ir namuose. Be to, kompiuteriai ir informacinės technologijos leidžia greičiau ir kokybiškiau tvarkyti turimą informaciją, įsirašyti į laikmenas, atsispausdinti, persiųsti elektroniniu paštu ir kt. Informaciją apie bibliotekose prenumeruojamas ir testuojamas duomenų bazes galima rasti bibliotekos žiniatinklyje.

Bibliotekos žiniatinklyje nuolat siūloma išbandyti testuojamas duomenų bazes. Leidėjai siūlo testuoti bazes terminuotą laiką (savaitę, mėnesį ir panašiai). Vartotojai testavimo metu išbandę duomenų bazę, gali pateikti pasiūlymus apie jos reikalingumą ir naudingumą. Vartotojų pateikta nuomonė  svarbi, sprendžiant dėl DB prenumeratos. Informaciją apie prenumeruojamas ir testuojamas duomenų bazes siunčiama fakultetų dekanatams, institutų ir centrų vadovams, katedroms.

Nuorodų į elektroninius išteklius katalogas

Interneto platybėse sunku susirasti reikiamą, kokybišką informaciją, todėl bibliotekininkai ir informacijos specialistai kuria interneto išteklių katalogus. Vienas iš tokių katalogų yra KTU bibliotekos darbuotojų sukurtas nuorodų į e. išteklius katalogas. Juose surinkti, suklasifikuoti ir aprašyti užsienio ir Lietuvos serveriuose patalpinti e. informacijos ištekliai. Katalogų nuorodos atitinka pagrindines Universiteto mokslo kryptis. Interneto ištekliai sugrupuoti pagal informacijos tipus ir mokslo kryptis. Didžiąją išteklių dalį sudaro duomenų bazės, elektroniniai žurnalai, informaciniai leidiniai. Interneto nuorodų katalogas nuolat papildomas naujomis nuorodomis.

Teminis elektroninių išteklių katalogas

Bibliotekoje sudarytas Teminis elektroninių išteklių katalogas. Jis palengvina mokslinės informacijos paiešką duomenų bazėse bei internete, pasirinkus konkrečią mokslo kryptį bei sritį randame susistemintus, atrinktus ir aprašytus kokybiškus, mokslinius informacijos e. išteklius.

Teminiame elektroninių išteklių kataloge e. ištekliai suskirstyti pagal mokslo kryptis:

 1. humanitariniai,
 2. socialiniai,
 3. fiziniai,
 4. biomedicinos,
 5. technologijos. 

Pagal pateiktas mokslo kryptis, e. ištekliai skirstomi į konkrečius mokslus (pvz. chemija, fizika, matematika). Mokslo srityje ištekliai suskirstyti pagal informacijos išteklių tipus:

 1. duomenų bazės,
 2. žurnalai,
 3. kiti ištekliai (paieškos sistemos, naudingos nuorodos).

Duomenų bazėse randame tik tam konkrečiam mokslui skirtas KTU prenumeruojamas bei kitas internete esančias duomenų bazes. Kiekvienas išteklius trumpai aprašytas, pateikti paaiškinimai apie duomenų bazes, kokią informaciją jose galima rasti, jų prieigos galimybes, paieškos pagalbą ir kt. 

Žurnalų srityje pateikiama atviros prieigos moksliniai e. žurnalai internete, jų trumpas aprašymas.

Kitų išteklių srityje galima rasti paieškos sistemas ir naudingas nuorodas internete. Pateikta tik mokslinės informacijos paieškos sistemos. Naudingos nuorodos skirstomos į:

 1. elektronines bibliotekas
 2. Lietuvos tinklalapius,
 3. kitus naudingus tinklalapius.

Be šių išvardintų išteklių Teminiame elektroninių išteklių kataloge galima rasti nuorodas į KTU fakultetus ir katedras.