Leidinių paieška bibliotekos kataloge

Bibliotekos kataloge yra dvi skirtingos paieškos rūšys: paprasta, detali. Taip pat yra ir peržiūros funkcija Rodyklės A-Z. Visose paieškų rūšyse galima naudoti loginius operatorius ir simbolius (Kauno technologijos universiteto biblioteka, 2007):

  1. ? arba * simbolis gali būti įrašytas žodžio kairėje, dešinėje ar jo viduryje, trumpinant paieškos tekstą, bet ne daugiau kaip vieną kartą teksto grupėje.
  2. # - simbolis naudojamas, norint surasti skirtingai užrašytą žodį. Pvz., colo#r suras abu žodžius: color ir colour; arch#eology pateiks archaeology ir archeology.
  3.  ! gali būti naudojamas, vietoj nežinomos raidės. Pvz., užrašius wom!n bus surasta woman ir women.
  4.  % ir po jo einantis skaičius gali būti įrašyti tarp dviejų žodžių tuo atveju, jeigu Jūs norite, kad žodžiai būtų pateikti tam tikru atstumu vienas nuo kito, neatsižvelgiant, kokia tvarka jie pateikiami. Pvz., england %3 ballads išrinks Ballads of England, Ballads of Merry Olde England ir England and Her Ballads.
  5.  ! ir po jo einantis skaičius gali būti įrašyti tarp dviejų žodžių tuo atveju, jeigu Jūs norite, kad žodžiai būtų pateikti tam tikru atstumu vienas nuo kito ir ta pačia tvarka, kokia buvo pateiktas užklausimas. Šiuo atveju, ballads !3 england išrinks Ballads of England ir Ballads of Merry Olde England, bet ne England and her Ballads.
  6. Simbolius -> galima įrašyti tarp dviejų žodžių (skaičių). Tai rodo, kad Jūs norite atrinkti įrašus, kuriuose yra žodžiai pradedant (ir įskaitant) pirmą žodį (skaičių) baigiant antru žodžiu (imtinai). Ši paieška yra ypatingai naudinga norint apriboti įrašų skaičių publikavimo metais. Pvz.: 1993 -> 1996. 

Paprastoje paieškoje galima surasti leidinius pagal reikšminius žodžius (paieškoje tai vadinama įrašo žodis), autorių, antraštę, temą, leidimo vietą, leidėją ir kt. požymius. Paieškoje galima naudoti loginius operatorius AND, OR, ir NOT.

 

 

  Paprastos paieškos demonstracija

Detali paieška leidžia atlikti paiešką pagal daugiau negu vieną požymį, t. y. galima įrašyti dalyką (temą), autorių, antraštę, metus, leidėją. Kuo daugiau laukų užpildyta, tuo tikslesnė yra paieška.

 

 

Detalios paieškos demonstracija

Rodyklių A-Z - peržiūra leidžia peržiūrėti abėcėlinius autorių, antraščių, dalykų ir kt. sąrašus. Į paieškos lauką įrašius paieškos užklausą, pateikiami abėcėlės tvarka rasti įrašai ir jų skaičius. Pasirinkus tinkamą įrašą, tinklalapyje pateikiama įrašo detali informacija.

  Rodyklių A-Z demonstracija