Informacija apie vartotoją

Universitete studijuojantys studentai ir darbuotojai yra įtraukiami į personalo duomenų bazę, kuri yra susijusi su bibliotekos katalogu. Todėl visi darbuotojai ir studentai gali registruotis bibliotekos informacijos sistemoje. Registruojantis reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Kataloge yra standartiniai nustatymai:

  1. Vartotojas -  0 ir asmens kodą arba kitas institucijoje naudojamas identifikatorius (pvz., studento pažymėjimo Nr.; tabelio Nr.)
  2. Slaptažodis - paskutiniai keturi asmens kodo skaičiai

 

Slaptažodžius galima pasikeisti meniu skyrelyje, skirtame prisiregistravusiam vartotojui.

Informacijoje apie vartotoją pateikiama:

  1. skaitytojo formuliaras;
  2. pastabos vartotojui;
  3. informacija apie skaitytoją;
  4. kita informacija apie skaitytoją bibliotekoje.

Skaitytojo formuliare matome išduotus leidinius, anksčiau išduotus leidinius, užsakytus leidinius, įmokas.

 

 Pasirinkus Išduoti leidiniai , matome lentelę (pav.), kurioje pateikiama leidinių pavadinimai, grąžinimo terminas, saugojimo vieta, šifras.

 

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą moka Universiteto nustatyto dydžio delspinigius. Delspinigių sumą, kurią turėsite sumokėti, rasite skaitytojo formuliare Delspinigiai už laiku negrąžintus leidinius ir kt. įmokos.Srityje informacija apie skaitytoją pateikiamas skaitytojo e. paštas, fakultetas, studijų forma, grupė ir kt. duomenys apie vartotoją.

Kita informacija apie skaitytoją bibliotekoje - informacija apie vartotojo statusą bibliotekoje, jo kodas ir iki kada galioja vartotojo registracija.