Skolintų leidinių grąžinimo termino pratęsimas

Bibliotekos vartotojai prasitęsti leidinį gali bibliotekos elektroniniame kataloge. Pratęsimų skaičius neribojamas jei skaitytojas neturi nuobaudų ir skola neviršija 5 litų ir jei knygos neužsakė kitas skaitytojas.

1. Pasirinkite Bibliotekos ALEPH500 katalogo mygtuką (Registruotis sistemoje) ir užsiregistruokite. Po to pasirinkite mygtuką - .

  1. Pratęsti iš karto visus leidinius

Pasirenkame nuorodą Pratęsti leidinius. Bus pratęsti visi leidiniai ir sistema pateiks pranešimą apie leidinių pratęsimą. 

  1. Pratęsti po vieną ar kelis leidinius

2. Pasirinkite "Išduoti leidiniai":

 

 3. Jums bus pateiktas išduotų leidinių sąrašas. Pasirinkite norimo pratęsti leidinio eilės numerį:

 

4. Pasirinkite “Pratęsti”:

 

5. Sėkmingai pratęsus leidinius, lentelėje pamatysite naują leidinio grąžinimo terminą.  

Skaitytojai už kiekvieną laiku negrąžintą dokumentą moka Universiteto nustatyto dydžio delspinigius. Delspinigių sumą, kurią turėsite sumokėti, rasite vartotojo aplinkoje "Įmokos".