UDK

UDK (Universalioji Dešimtainė Klasifikacija) - tarptautinė, sisteminė, visas žinių sritis aprėpianti bibliotekinė - bibliografinė klasifikacija. Ją sukūrė belgų bibliografai Polas Otletas (Paul Otlet) ir Henris Fonteinas (Henri la Fontaine) XIX amžiaus pabaigoje, remdamiesi sudaryta Melvilio Dewey (Diujo, 1851-1931) dešimtaine klasifikacija (Knygotyra: enciklopedinis žodynas, 1997).

Lentelėje parodyti pagrindiniai UDK skyriai:

Šie skyriai turi daug siauresnių poskyrių. Paveikslėlyje vaizdžiai pavaizduoti UDK pagrindiniai skyriai ir poskyriai (Informacinių gebėjimų ugdymo metodinė priemonė vyresnių klasių moksleiviams, 2007). Pvz. 9 skyrius Geografija. Biografijos istorija toliau skirstoma į:

  1. 902/904 Archeologija. Priešistorė
  2. 908 Kraštotyra
  3. 91 Geografija. Geografiniai žemės, šalių ir rajonų tyrimai
  4. 929 Biografijos
  5. 93/istorija

 

Dabartinė pilna UDK versija turi 220 000 poskyrių. Ji daugelį metų tobulinama ir plečiama, atsižvelgiant į visų žmonijos žinių sričių apimčių didėjimą.