Kur ieškoti informacijos?

Informacijos paiešką pradėkite prisijungdami prie Bibliotekos svetainės. Skirtingų rūšių informacijai ieškoti naudokite skirtingus paieškos įrankius:

Informacijos šaltinių tipas

Paieškos įrankiai

Knygos

 1. Bibliotekos kompiuteriniskatalogas
 2. Bibliotekos kortelinis katalogas
 3. E.knygos
 4. Kitų bibliotekų kompiuteriniai katalogai
 5. E.knygynai

Straipsniai žurnaluose

 1. Publikacijų duomenų bazė
 2. Lietuvos virtuali biblioteka
 3. Užsienio duomenų bazės
 4. Internetas

Konferencijų pranešimai

 1. Publikacijų duomenų bazė
 2. Lietuvos virtuali biblioteka
 3. Užsienio duomenų bazės
 4. Internetas

E.dokumentai

 1. Bibliotekos kompiuterinis katalogas