Informacijos šaltinių tipas

Jūsų atliekamo darbo sėkmei įtakos gali turėti ne tik informacijos paieškos tikslai, bet ir pasirinkti tinkami informacijos šaltiniai. Jei rašote esė, labiausiai tiks šaltiniai, pateikiantys trumpą, tačiau patikimą informaciją. Tokią informaciją rasite informaciniuose leidiniuose: enciklopedijose, žinynuose, žodynuose. Taip pat naudinga peržiūrėti mokslinių tyrimų apžvalgas.

Rašant studijų baigiamąjį darbą, be aukščiau minėtų šaltinių, reikėtų peržiūrėti atitinkamos mokslo krypties naujausią informaciją: konferencijų pranešimus, mokslinių žurnalų straipsnius.

Jei norite sužinoti, ar Jus dominanti mokslinė tema yra tyrinėta anksčiau, reikėtų peržiūrėti informaciją, publikuotą žurnaluose, konferencijų medžiagoje, disertacijose ir jų santraukose (theses), ataskaitose, patentuose. Tai geriausia ir greičiausia atlikti teminėse rodyklėse, bibliografinėse ar visatekstėse duomenų bazėse.

Rengiant disertaciją, naudinga peržiūrėti kitas disertacijas panašia tema. Tai patogiausia atlikti, naudojantis  tezių ir disertacijų duomenų bazėmis. Šiose duomenų bazėse rasite daugybę Lietuvos ir kitų užsienio šalių universitetuose parengtų ir apgintų daktaro disertacijų ar jų santraukų, magistro tezių.

  1. Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė
  2. Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
  3. Australian Digital Theses and Dissertations
  4. Massachusetts Institute of Technology Digital Library of Theses  
  5. ProQuest Dissertations and Theses Database 

Taip pat naudinga atlikti paiešką mokslinės informacijos duomenų bazėje ISI Web of Science. Joje rasite pasaulyje aukščiausiai vertinamų recenzuotų mokslinių žurnalų straipsnių bibliografinius ir citavimo duomenis, straipsnių santraukas.

Atliekant mokslinius tyrimus, būtina nuolat sekti konkrečios temos ar mokslo krypties naujausią informaciją, t.y. peržvelgti naujausias publikacijas: žurnalų straipsnius ir konferencijų medžiagą. Taigi, Jums reikėtų atlikti naujausių žinių paiešką (current awareness search). Šiuo atveju geriausiai naudotis žurnalų ir duomenų bazių siūlomomis naujienų siuntimo elektroniniu paštu (Alerts) ir naujienų surinkimo (RSS) paslaugomis.