Informacijos naujumas

Informacijos šaltiniai naudojami, atsižvelgiant į paieškos tikslus. Pirmiausiai, reikėtų numatyti, kokie šaltiniai labiau tiktų Jūsų darbui parengti. Vienas iš svarbiausių informacijos šaltinių pasirinkimo kriterijų yra informacijos naujumas.

Informacijos šaltinių pasirinkimą lemia komunikacijos procesas. Įvykus bet kokiam įvykiui, informacija pirmiausiai pasirodo viešosios komunikacijos kanalais: per radiją, televiziją, laikraščiuose. Internetas taip pat naudojamas naujausios informacijos publikavimui. Šiose komunikacijos priemonėse dažniausiai pristatomi faktai, kurie atsako į klausimus kas, kur, kada. Pateikiama informacija paprastai yra gana subjektyvi ir išreiškia tam tikrų suinteresuotų grupių poziciją.

Vėliau informacija įvertinama, analizuojama įvairiais aspektais, pateikiama detaliau. Informacija publikuojama populiariuose arba mokslo populiariuose žurnaluose. Ši informacijos šaltinių grupė taip pat ne visuomet patikima ir objektyvi, todėl jie retai naudojami studijų ar moksliniuose darbuose.

Moksliniai tyrimai paprastai publikuojami praėjus mėnesiui ar keliems mėnesiams po jų atlikimo. Dažniausiai iš pradžių mokslinių tyrimų rezultatai yra pristatomi seminaruose ir konferencijose, kuriuose mokslininkai diskutuoja ir pateikia savo nuomonę, vertinimą, pasiūlymus. Moksliniuose žurnaluose tyrimai publikuojami praėjus keliems mėnesiams (iki metų) po jų atlikimo, nes tiek trunka mokslinių straipsnių recenzavimo procesas.

Detalesnė informacija konkrečia tema, išsami mokslinių tyrimų analizė bei metanalizė ir apibendrinimai publikuojami monografijose ir kitose knygose. Knygų rengimo, redagavimo ir publikavimo procesas gali trukti keletą metų. Knygos yra puiki priemonė gauti išsamią, nuosekliai pateiktą informaciją tam tikra tema, tačiau dėl užsitęsusio leidybos proceso knygose randama informacija nėra pati naujausia.

Informaciniuose leidiniuose pateikiama trumpa, tačiau patikima apžvalga bei faktai tam tikra tema. Todėl informaciniai leidiniai naudojami norint greitai gauti pagrindinę informaciją konkrečia tema.