Temos patikslinimas

Prieš atliekant informacijos paiešką, dar turėtumėte pagalvoti, kokie pasirinktos temos aspektai Jus domina: koks konkretus laikotarpis, koks geografinis regionas ar šalis, reiškinio visuma ar tik tam tikras jo aspektas (pvz., sociologinis ar psichologinis aspektai, istorinė raida, išorinių veiksnių įtaka, konkrečios socialinės grupės problemos ir pan.).

Pasirinkę plačią temą, rasite labai daug informacijos šaltinių. Be to nustatyta darbo apimtis Jums neleis išsamiai atskleisti nagrinėjamą temą. Tokiu atveju, reikėtų siaurinti pačią temą, keičiant pavadinimą.

Pavyzdžiui, Jūs pasirenkate temą: "Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka studijoms". Ši tema yra gana plati, todėl net didelės apimties darbe bus sudėtinga išanalizuoti tokią temą. Tikslinga sukonkretinti temą, pasirenkant šios temos aspektus: konkretų laikotarpį, regioną ir pan. Taigi, tema galėtų būti tokia: "Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka studijų kokybei Lietuvos aukštosiose mokyklose". Paieškos klausimas susiaurinamas, pasirenkant konkretų regioną (Lietuvą). Kiekvieną temą galima nagrinėti įvairiais aspektais. Todėl temą ir paieškos klausimą galima susiaurinti, pasirinkus konkretų nagrinėjamos temos sritį (studijų kokybę). Toks specifinių temos aspektų nagrinėjimas vadinamas paieškos klausimo siaurinimu.

Pasirinkus labai siaurą temą, galite rasti labai mažai informacijos šaltinių. Dažniausiai tokia situacija pasitaiko tuomet, jeigu dominanti tema yra labai nauja ir dar nėra arba yra labai nedaug publikuotų informacijos šaltinių. Tuomet reikėtų pagalvoti apie platesnę arba giminingą sritį, galima nagrinėti pasaulinę situaciją ir kontekstą. Tai vadinama paieškos klausimo išplėtimu. Temą išplėsti gali padėti kontroliuojami žodynai ir tezaurai.

Paieškos tikslinimo kriterijai: 

 

Ne mažiau svarbu pagalvoti, kaip planuojate derinti paieškos reikšminius žodžius. Formuluojant paieškos klausimą, galima naudoti loginius operatorius, paieškos siaurinimo ir išplėtimo simbolius, funkcijas ir pan.