Paieškos apimtis

Ieškant informacijos labai svarbu įvertinti, kiek ir kokios informacijos Jums reikia. Todėl prieš atlikdami informacijos paiešką atsakykite į klausimus:

  1. Kokios apimties turi būti Jūsų darbas: 5 min. žodinis pristatymas, 10 puslapių referatas, 40-50 puslapių išsami studija, 80-100 puslapių baigiamasis darbas?
  2. Kokio naujumo informacija Jums reikalinga?
  3. Kokios dokumentų rūšies informacijos šaltiniai reikalingi: laikraščių straipsniai, knygos, žurnalų straipsniai, verslo ir statistiniai leidiniai, studijos, ataskaitos?
  4. Kokia informacija reikalinga: objektyvi informacija, oficiali nuomonė, nuomonių įvairovė?
  5. Kokio formato informacija reikalinga: audio, video, tekstinė (spausdinta ar elektroninė), vizuali?
  6. Kiek laiko turite informacijos paieškai ir darbo rengimui?
  7. Ką jau žinote pasirinkta tema?  

Atsakymai į šiuos klausimus padės parengti informacijos paieškos planą, kurio pagrindiniai etapai:

  1. nuspręsti, kokio laikotarpio informacija reikalinga;
  2. įvertinti, kokio tipo informacijos šaltiniai yra tinkami;
  3. pasirinkti tinkamus informacijos paieškos įrankius.