Pagrindinės informacijos paieška

Iš pradžių reikėtų atlikti greitą pagrindinės informacijos pasirinkta tema paiešką (Smart Research Strategies, 2005). Tai padės detaliau susipažinti su tema. Taip pat galite rasti informacijos, kuri Jums būtų naujų idėjų šaltinis. Norėdami susipažinti su pagrindine informacija, Jūs turėtumėte:

  1. Peržiūrėti informaciją informaciniuose leidiniuose: universaliose ar teminėse enciklopedijose, žodynuose, žinynuose. Informacinius leidinius galima rasti bibliotekoje arba internete.
  2. Atlikti naujausių periodinių leidinių peržiūrą, kuri padėtų susipažinti su naujausia informacija ir moksliniais pasiekimais konkrečia tematika. Spausdintus periodinius leidinius galima rasti bibliotekos periodinių leidinių skaitykloje, laisvai prieinamose arba prenumeruojamose duomenų bazėse internete. Lietuvos periodinius leidinius, publikuojamus internete, galima rasti svetainėje Lietuvos elektroninė periodika.
  3. Peržiūrėti leidinius dominančia tema bibliotekos fonduose. Knygų ir jų turinių peržiūra padeda susipažinti, kas rašoma dominančia tema, kokios smulkesnės potemės sudaro temą.
  4. Pasinaudoti informacijos šaltiniuose cituotos literatūros sąrašais., kuriuose pateiktos nuorodos į knygas ir straipsnius Jus dominančia tema. Suradus bent vieną Jūsų temą atitinkantį informacijos šaltinį, galima atlikti informacijos paiešką pagal cituojamus dokumentus (nuoroda į temą apie tai).

 

Peržiūrint informacijos šaltinius dominančia tema, reikėtų atkreipti dėmesį į dažniausiai naudojamus terminus, sampratas ir reikšminius žodžius, kurie geriausiai apibūdina pasirinktą temą. Šie žodžiai vėliau bus naudojami atliekant paiešką kataloguose, rodyklėse, duomenų bazėse. Naudinga parengti temos koncepcijų žemėlapį.