Reikšminių žodžių parinkimas

Pirmasis paieškos strategijos planavimo etapas - parinkti paieškos reikšminius žodžius. Šis etapas yra labai svarbus, kadangi tinkamų reikšminių žodžių parinkimas dažniausiai garantuoja paieškos sėkmę. Reikia išskirti pagrindines sampratas ir analizės aspektus. Atlikime jau nagrinėtos temos klausimo "Informacinių ir komunikacinių technologijų įtaka studijų kokybei Lietuvos aukštosiose mokyklose" analizę, išskirdami pagrindines sampratas ir analizės aspektus. Pagrindinės sampratos dažniausiai yra temoje esantys daiktavardžiai.

  

Sekantis žingsnis - paieškos klausimą suskirstyti į atskirus žodžius ar žodžių junginius. Jie gali būti naudojami, kaip paieškos reikšminiai žodžiai arba aprašantieji (angl. descriptor) ir identifikuojantieji (angl. identificator) paieškos terminai. Parinkus reikšminius žodžius, reikėtų išsiaiškinti, kaip tie žodžiai yra susiję tarpusavyje. Ar jie turi sinonimų, platesnių ar siauresnių terminų? Ar su šiais terminais bus galima išplėsti ar susiaurinti paieškos klausimą? Ar egzistuoja alternatyvi prasminių žodžių rašyba? Ar prasminiai žodžiai bus vartojami vienaskaitoje ar daugiskaitoje?

Alternatyvius reikšminius žodžius, sinonimus pasirinkti padeda informaciniai leidiniai (aiškinamieji žodynai, dalykiniai žinynai), kontroliuojami žodynai, dalykiniai tezaurai. Anksčiau aptartoje temoje, kaip alternatyvūs terminai gali būti naudojami žodžių junginiai: informacinės komunikacinės technologijos, pedagoginis procesas, mokymas, mokymasis, dėstytojai, studentai, terciarinis ugdymas, universitetai, kolegijos ir pan. Atliekant informacijos šaltinių paiešką užsienio kalba, ypatingai svarbu žinoti Jus dominančią temą atitinkančius reikšminius žodžius. Skirtingose kalbose naudojami specifiniai terminai, kurie susiformavo istorinių ir kultūrinių veiksnių įtakoje. Reikšminiai žodžiai, terminai negali būti verčiami pažodžiui arba naudojant šnekamosios kalbos žodyną. Pasirinkti kitos kalbos terminus padeda daugiakalbiai, teminiai arba multidisciplininiai tezaurai. Pvz., edukologijos mokslų srities tezaurai: ERIC tezaurasEuropos edukacinių sistemų tezauras (TESE) ir kt.

Taigi, planuojant paiešką, reikėtų užpildyti žemiau pateiktą lentelę:

 

Pasirenkant reikšminius žodžius, reikėtų apgalvoti įvairius reikšminių žodžių variantus:

  1. Alternatyvius terminus, kurie gali būti naudojami tos pačios ar panašios prasmės sampratoms išreikšti, pvz. universitetai, kolegijos arba aukštosios mokyklos; learning process arba teaching process;
  2. Tos pačios šaknies žodžių paieška leidžia tarp paieškos rezultatų matyti visus tos pačios šaknies žodžius. Tai ypatingai aktualu lietuvių kalboje, kur žodžiai yra linksniuojami ir asmenuojami, pvz: studentas arba studentai, studentų; education, educator arba educational;
  3. Alternatyvi rašyba: organization arba organisation
  4. Informacijos šaltiniuose naudojami ne tik pilni žodžiai, bet ir jų sutrumpinimai. Paieškos reikšminiai žodžiai taip pat gali būti sutrumpinimai. Ypač, kai jie dažnai naudojami sampratai išreikšti (pvz., IT arba informacinės technologijos; ICT arba information communication technology; HE arba higher education.

Planuojant informacijos šaltinių paiešką, reikėtų numatyti alternatyvius, alternatyvios rašybos, kitos kalbos terminus, tos pačios šaknies žodžius bei sutrumpinimus. Taigi, ieškant reikšminių žodžių mūsų pasirinktai temai, reikėtų užpildyti lentelę: