Paieškos klausimo formulavimas

Ne mažiau svarbu pagalvoti, kaip planuojate derinti paieškos reikšminius žodžius. Formuluojant paieškos klausimą, galima naudoti loginius operatorius, paieškos siaurinimo ir išplėtimo simbolius, funkcijas ir pan.

AND - pateikia šaltinius turinčius visus paieškos reikšminius žodžius Jeigu norite tikliau suformuluoti paieškos klausimą ir paieškos rezultatuose gauti tik tuose šaltinius, kuriuose yra visi paieškos klausime nurodyti žodžiai, juos reikia jungti operatoriumi AND. Šis operatorius susiaurina paieškos klausimą, sistema pateikia mažiau paieškos rezultatų. 

  Padidintas vaizdas


OR - randa šaltinius turinčius bent vieną paieškos reikšminį žodį

Jeigu paieškai naudojate sinonimus ar alternatyvius terminus, juos reikia jungti loginiu operatoriumi OR. Šis operatorius išplečia paieškos klausimą, gaunate daugiau paieškos rezultatų.  

  Padidintas vaizdas

NOT - tarp rezultatų nėra šaltinių, turinčių paieškos klausime po loginio operatoriaus NOT įrašytų žodžių

Jeigu norite, kad tarp rezulatų nebūtų nepageidaujamų tam tikros temos aspektų, prieš nepageidaujamą terminą įrašykite operatorių NOT. Šis operatorius susiaurina paieškos klausimą ir leidžia iš rezultatų eliminuoti nepageidaujamus informacijos šaltinius.

  Padidintas vaizdas

Norint nurodyti, kiek reikšminiai žodžiai informacijos šaltinyje gali būti nutolę vienas nuo kito naudojami artumo operatoriai NEAR (N), WITHIN (W), AFTER, BEFORE. Pvz. paieškos klausimą suformulavus - study N2 process - šie žodžiai informacijos šaltinyje gali būti nutolę vienas nuo kito ne daugiau kaip per 2 žodžius.

Tos pačios šaknies žodžius galima rasti naudojant simbolį *. Pvz., educat* = educator, education, educational. Vietoj kelių nežinomų raidžių taip pat galima naudoti simbolį *. Pvz., col*r = color, colour.

   Padidintas vaizdas

Vietoj vienos nežinomos raidės galima naudoti simbolį ?. Pvz. w?men = women, woman.

 

Padidintas vaizdas

Kabutės " " yra naudojamos ieškant tikslios frazės. Pvz., "study process", "duomenų bazės".

 

Formuluojant paieškos klausimą, galima naudoti lenktinius skliaustelius ( ). 

Daugelyje paieškos sistemų ir duomenų bazių galima siaurinti paieškos klausimą pagal datą, kalbą, geografinį regioną, šaltinių tipą, kolekciją ar teminę sritį, ieškoti tik recenzuojamų ar visateksčių šaltinių.