Paieškos įrankių parinkimas

Informacijos šaltinių paiešką geriausiai pradėti antriniuose informacijos šaltiniuose, t.y. rodyklėse, kataloguose, bibliografinėse duomenų bazėse.

Bibliotekos katalogai:

 1. Paiešką reikėtų pradėti savo institucijos bibliotekos kataloge, kadangi galėsite gauti dokumentų originalus. Kataloge aprašyti bibliotekoje saugomi dokumentai: knygos, periodiniai leidiniai, disertacijos, enciklopedijos, žinynai, žodynai, kompaktinės plokštelės ir kitus leidiniai.
 2. Jums reikalingų dokumentų galite ieškoti kitų Lietuvos ar pasaulio bibliotekų kompiuteriniuose kataloguose. Juose rasite leidinius, kurių nėra Jūsų bibliotekoje. Tačiau šiuo atveju dokumentų originalus galėsite gauti tik naudodamiesi tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis.

Rodyklės ir bibliografinės duomenų bazės:

 1. Rasite bibliografinę informaciją apie žurnalų ir laikraščių straipsnius, konferencijų pranešimus, ataskaitas, tezes, patentus ir kt.
 2. Rodyklės gali būti parengtos spausdintu ir/ar elektroniniu formatu.
 3. Savo institucijos publikacijų duomenų bazėje rasite universiteto akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, mokslininkų, doktorantų) publikacijas.
 4. Rodyklės gali būti rengiamos teritoriniu ar teminiu pagrindu.
 5. Paiešką galite atlikti savo institucijos prenumeruojamose bibliografinėse ir referatinėse duomenų bazėse.

Visatekstės duomenų bazės:

 1. Visatekstėse, kaip ir bibliografinėse duomenų bazėse galite atlikti bibliografinės informacijos paiešką, o taip pat gauti dokumento originalą.
 2. Visatekstėse duomenų bazėse galima rasti žurnalų ir laikraščių straipsnius, konferencijų pranešimus, knygas, patentus ir kt. informacijos šaltinius. Dauguma mokslinės informacijos visateksčių duomenų bazių yra mokamos, todėl paiešką reikėtų atlikti savo institucijos prenumeruojamose visatekstėse duomenų bazėse.

Internetas:

 1. Internete galite rasti įvairius informacijos šaltinius: tinklalapius, straipsnius, konferencijų pranešimus, knygas, ataskaitas, statistinius duomenis, paveikslus, audio ir video failus ir kt. Jų paieškai naudojami įvairūs informacijos paieškos įrankiai: informacijos paieškos sistemos, metapaieškos sistemos, katalogai, virtualios bibliotekos, duomenų bazės. Detalesnę informaciją rasite temoje "Informacijos paieška internete".
 2. Informacijos šaltiniai internete gali būti laisvai prieinami, ribotos prieigos arba mokami.

Informacijos paieškos įrankių pasirinkimą lemia darbo tikslas, suformuluota tema, informacijos naujumas, reikalingų informacijos šaltinių tipas ir kiti veiksniai.