Paieškos procesas

Rengiant studijų ar mokslinį darbą vienas iš svarbiausių ir reikšmingiausių darbo etapų - mokslinės literatūros analizė. Literatūros analizę būtina atlikti dėl keleto svarbių priežasčių:

  1. būtina žinoti, kas jau yra padaryta pasirinkta tema tam, kad nekartoti jau atliktų tyrimų;
  2. naujausi darbai ir moksliniai tyrimai turėtų būti Jūsų darbo atspirties taškas.

Atliekant mokslinės literatūros analizę, būtina įvertinti, kas dominančia tema atlikta visame pasaulyje. Neužtenka žinoti vietinės institucijos ar šalies pasiekimų. Kas Jums atrodo labai nauja ir aktualu, pasaulyje gali būti seniai žinomos tiesos. Taigi, informacijos paiešką būtina atlikti ne tik Jūsų institucijos ar šalies bibliotekose, bet ir pasauliniuose informacijos ištekliuose bei duomenų bazėse. Kadangi dauguma pasaulinių mokslinės informacijos šaltinių yra anglų kalba, labai svarbios bent jau minimalios anglų kalbos žinios.