Šios temos tikslas – suteikti žinių apie informacijos paieškos rūšis, informacijos paieškos planavimą, vykdymą, surastos informacijos išsaugojimą.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga:

  1. įgysite žinių, kaip pasirinkti ir patikslinti paieškos temą, suplanuoti sėkmingą informacijos paieškos procesą, išsaugoti ir naudoti surastus informacijos šaltinius studijų ir mokslo darbe;
  2. mokėsite praktiškai parengti paieškos strategiją: pasirinkti tinkamus reikšminius žodžius, suformuluoti paieškos klausimą, pasirinkti tinkamus informacijos paieškos įrankius;
  3. gebėsite atlikti paiešką, įvertinti paieškos rezultatus ir esant reikalui koreguoti paieškos strategiją.