Žodynas

Tezauras (gr. thesauros - lobynas, vertybių saugykla) bendrasis arba kurios nors srities žodynas, nurodantis prasminius žodžių ryšius. Pastaraisiais metais dažniausiai naudojamas tezauro apibūdinimas: panašios arba susijusios reikšmės žodžių sąrašas pateiktas hierarchine tvarka. Tezauras paprastai reiškia žodžių (terminų) sąrašą, kuriame žodžiai įvairiu pagrindu (dažniausiai – hierarchiniu) yra sugrupuoti į tam tikras grupes ir yra nurodyti jų tarpusavio ryšiai. Terminų tarpusavio ryšiai gali būti lygiaverčiai (angl. equivalence), hierarchiniai (angl. hierarchical) ir asociatyvūs (angl. associative) yra nusakomi atitinkamų standartizuotų ryšių indikatorių: platesni (BT – broader), siauresni (NT – narrower) ir susiję (RT - related) terminai.