Paieškos vykdymas

Pasirinkus reikšminius žodžius, jų derinimo būdus, informacijos šaltinius bei informacijos paieškos priemones, pradedama informacijos paieška. Gerai suplanuotas parengiamasis informacijos paieškos etapas turi didžiulės įtakos paieškos procesui ir paieškos rezultatams. Jeigu pasirengimo etape buvo padaryta klaidų, galima gauti labai mažai informacijos šaltinių arba jų gauti per daug, tuomet bus sunku juos visus peržiūrėti ir atsirinkti tinkamus. Tokiu atveju paieškos procesą reikėtų kartoti iš naujo. Paieška yra kartotinis procesas – jis kartojamas daug kartų, kol gaunami poreikius atitinkantys paieškos rezultatai. Pakartotinai atliekant paiešką, reikėtų iš naujo pergalvoti visus paieškos proceso etapus: pasirinkti kitus reikšminius žodžius, kitaip juos derinti tarpusavyje, ieškoti kitos tipo informacijos šaltinių arba naudoti kitus paieškos įrankius.

  

Jeigu paieškos rezultatai tenkina, tuomet reikėtų juos kritiškai įvertinti, atrinkti tinkamus ir patikimus informacijos šaltinius.

Detaliau apie paieškos atlikimą skaitykite skyriuose „Informacijos paieška internete“ ir „Informacijos paieška duomenų bazėse“.

Ieškodami informacijos, nuo pat pradžios išsaugokite informaciją apie surastus ir perskaitytus informacijos šaltinius. Būtina užsirašyti šaltinio autorių, pavadinimą ir kitus publikavimo duomenis. Tai padės Jums sutaupyti laiko, nes ši informacija bus reikalinga cituojant naudotus informacijos šaltinius darbe ir ruošiant literatūros sąrašą, o taip pat padės susirasti informacijos šaltinį dar kartą.