Informacijos šaltinių vertinimas

Surasta informacija vertinama, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  1. Kiekis
  2. Įvairovė
  3. Kokybė
  4. Naujumas
  5. Tinkamumas

Kiekis : Mokslo ar studijų darbui parengti, reikėtų surasti tiek informacijos šaltinių, kad galėtumėte įvertinti įvairius mokslinius požiūrius ir argumentuotai pagrįsti darbo išvadas ar savo pateiktą nuomonę. Jeigu  informacijos šaltinių surasta per daug, sunku juos visus peržiūrėti. Tokiu atveju reikėtų permąstyti ir parengti naują paieškos strategiją.

Įvairovė : Atliekant literatūros analizę, būtina remtis įvairiais pirminiais ir antriniais informacijos šaltiniais: originaliais dokumentais (pvz. laiškais, dienoraščiais, kalbų įrašais), statistiniais duomenimis, moksliniais straipsniais, knygomis, apžvalgomis, mokslinėmis studijomis.

Kokybė ir patikimumas: Pasirenkant informacijos šaltinius, sunkiausia įvertinti jų kokybę ir patikimumą. Spausdintos knygos, moksliniai straipsniai, konferencijų pranešimai dažniausiai jau yra įvertinti konkrečios mokslo srities ekspertų, todėl jų kokybė nekelia diskusijų. Tačiau internete rastus informacijos šaltinius reikėtų vertinti itin atidžiai. Vertinant informacijos šaltinių kokybę, reikėtų atsakyti į klausimus: kas autorius, kokias hipotezes autorius kelia, kuo remiantis daromos išvados, ar dokumentas publikuotas moksliniame leidinyje, ar mokslinis leidinys recenzuojamas. Atkreipkite dėmesį, ar Jūsų rastame informacijos šaltinyje yra cituojami kitų autorių darbai ir pateikiamos nuorodos į tuos darbus. Pagal cituojamus informacijos šaltinius galima patikrinti autoriaus persakomas mintis ir cituojamus teiginius.

Publikavimo data: Pagal konkrečią analizuojamą temą reikėtų pasirinkti tinkamo laikotarpio informacijos šaltinius. Pradedant naujus tyrimus reikėtų naudoti naujausius informacijos šaltinius, atskleidžiančius naujausius požiūrius ir pasiekimus. Atliekant istorinius tyrimus, reikia naudoti įvairių periodų originalius dokumentus, o taip pat pirminius ir antrinius informacijos šaltinius.

Tinkamumas: Renkantis informacijos šaltinius, reikėtų atkreipti dėmesį, kokiai auditorijai jis skirtas: plačiajai visuomenei, bendrojo lavinimo moksleiviams, universiteto studentams, mokslininkams ir kt. Įvertinti, kokiu tikslu publikuota informacija (informuoti, pristatyti tyrimo rezultatus, skleisti propagandą), koks rašymo stilius. Taip pat reikėtų įvertinti informacijos objektyvumą ir visapusiškumą: ar autoriaus išreikšta nuomonė sutampa su kitų autorių išsakytoms nuomonėmis, ar atitinka Jūsų jau turimą informaciją, ar prieštarauja jai.

Jeigu pradinės paieškos rezultatai netenkina, reikėtų iš naujo peržiūrėti paieškos strategiją.