Savikontrolės klausimai

  1. Kokius informacijos šaltinius naudosite ieškodami naujausios mokslinės informacijos? Atsakymas
  2. Kokiuose informacijos šaltiniuose pateikiama gili analizė, metalizė, apibendrinimai tam tikra informacijos tema? Atsakymas
  3. Kokias informacijos paieškos priemones naudosite knygų paieškai? Atsakymas
  4. Nuo ko pradėsite mokslinių straipsnių paiešką? Atsakymas
  5. Kuo galite naudotis informacijos paieškai pasirinkdami reikšminius žodžius? Atsakymas
  6. Kokią informacijos rūšį pasirinktumėte, jeigu Jums reikėtų sužinoti konkrečius faktus, informaciją apie įvykius ar žmones, pvz., kur gimė Antanas Smetona?  Atsakymas
  7. Jums reikia įvertinti problemos ištirtumo laipsnį. Kokią informacijos paiešką Jūs turėtumėte atlikti? Atsakymas
  8. Norite peržiūrėti su Jūsų rengiamu atsiskaitymo darbu susijusius naujausios informacijos šaltinius. Kokia paieška padės Jums tai atlikti? Atsakymas
  9. Turite straipsnį arba knygą, kurioje atlikta išsami temos studija. Kuri paieška padės rasti detalesnę informaciją apie šaltinyje patektus faktus, pristatytas teorijas ar analizuojamas idėjas? Atsakymas
  10. Labai mažai esate susipažinę su Jus dominančia tema. Kaip greitai galima sužinoti, kokios detalesnės temos sudaro šią temą? Atsakymas