Informacijos paieškos rūšys

Skirtingi informacijos poreikiai suformuoja skirtingą informacijos paiešką. Priklausomai nuo informacijos paieškos rūšies naudojami skirtingi informacijos šaltiniai ir paieškos įrankiai. Galima išskirti du pagrindinius informacijos paieškos būdus:

  1. informacijos šaltinių peržiūrą;
  2. paiešką pagal pasirinktus reikšminius žodžius.

Informacijos paieška yra aktyvus informacijos radimo būdas dokumente, kataloge, diske, duomenų bazėje, internete ir kitur, kai pats vartotojas aktyviai formuluoja paieškos klausimą, pateikia reikšminius žodžius, siaurina ar išplečia paieškos klausimą.

Informacijos peržiūra yra pasyvesnis informacijos radimo būdas, kuomet informacija randama, pasirenkant vieną iš keleto pasiūlytų alternatyvų. Bibliotekoje peržiūra atliekama, peržiūrint lentynose esančias knygas arba žurnalus pasirinkta tematika. Internete peržiūra atliekama pagal temą ar datą, keliaujant hiperaktyviomis nuorodomis, kol randamas reikalingas informacijos šaltinis.

Pagal informacijos paieškos tikslą ir naudojamus paieškos įrankius paieškas galima skirstyti:

  1. retrospektyvioji informacijos paieška;
  2. einamoji informacijos paieška;
  3. faktografinė informacijos paieška;
  4. paieška pagal cituojamus dokumentus.