Einamoji informacijos paieška

Einamoji paieška (angl. current awareness) – informacijos paieška apie naujausius įvykius, naujai publikuotus mokslinius tyrimus. Šios paieškos dėka galima rasti naujausią informaciją ir sekti konkrečios mokslo krypties pasiekimus, vystymosi tendencijas. Naujausią informaciją galima gauti, nuolat peržiūrint nedidelį kiekį pirminių informacijos šaltinių dominančia tema. Tačiau tokia paieška reikalauja gana daug laiko. Einamoji paieška taip pat gali būti atliekama specialiuose žurnaluose, kuriuose pateikiama informacija apie mokslinių žurnalų straipsnius ar kitas publikacijas. Pvz., įvairioms mokslo sritims skirtuose Current Contents leidiniuose (Social & Behavioral Sciences, Arts & Humanities, Engineering, Computing and Technology, Physical, Chemical & Earth Sciences ir kt.) galima surasti pasaulyje žinomiausių mokslinių žurnalų turinius, straipsnių ir apžvalgų bibliografinius duomenis, leidybinę informaciją bei konferencijų medžiagą. Šiuose leidiniuose pateikiamose dalykų ir autorių abėcėlinėse rodyklėse publikuojami adresai, kuriais pasinaudojus, galima užsisakyti straipsnių kopijas. Tačiau toks informacijos paieškos būdas taip pat reikalauja daug laiko.

Žymiai efektyviau naujausią informaciją galima rasti, naudojant modernias informacijos paieškos priemones, atliekant informacijos paiešką duomenų bazėse, prieinamose universiteto tinkle ar internete. Šiose bazėse galima rasti informaciją apie žurnalų ar kitų leidinių publikacijas, jų turinius. Pvz., Current Contents ConnectCurrent Content/Social & Behavioral Sciences.

Naujausią informaciją dominančia tema galima gauti, užsisakant duomenų bazėse teikiamą informavimo paslaugą Alert  (pvz., ScienceDirect, SpringerLINK). Užsisakius šią paslaugą,  nurodytu e. pašto adresu nuolat gaunama informacija apie naujausiai išėjusius dominančio leidinio numerius ar duomenų bazėje publikuotus naujus straipsnius, dominančia tema.

Naujausią informaciją dominančia tema taip pat galima užsisakyti, užregistravus RSS kanalo naujienas. Norėdami užsisakyti naujienų kanalą paspauskite mygtukus  arba . Ši paslauga yra proaktyvi ir plinta ypatingai sparčiai. Informacijos pateikimui naudojama "push" technologija. RSS kanalus įvairia tematika siūlo užsisakyti:

  1. naujienų tarnybos (pvz., Delfi, BBC);
  2. laikraščiai (pvz., Lietuvos rytas);
  3. paieškos sistemos (pvz, Yahoo!, Google);
  4. moksliniai žurnalai (pvz., SpringerLINK, Wiley InterScience, SAGE).

Norint užsisakyti RSS naujienas, reikia instaliuoti specialią programą. RSS sąsaja pateikiamos informacijos peržiūros programos vadinamos agregatoriais. Jos surenka informaciją pagal nustatytus kriterijus, susistemina ir pateikia vartotojui. Visų šių programų veikimo principas – įvedamas kanalo adresas, tuomet agregatorius periodiškai atsisiunčia naujienas į vartotojo kompiuterį. XML adresą reikia nurodyti naujienų skaitymo programoje. Daugelis RSS naujienas surenkančių programų siūlo savo paslaugomis naudotis nemokamai, už kitas reikia sumokėti nedidelį mokestį.

RSS Reader | Sharp Reader | Newz Crawler | Awasu | Newsgator | FeedDemon | Pluck | Bloglines

Duomenų bazėse galimi įvairūs informacijos surinkimo pasirinkimai. Naudojant RSS naujienų kanalus, galima gauti informaciją apie:

  1. naujai išleisto žurnalo numerio turinį;
  2. gauti informaciją, kai pasirinktas straipsnis yra cituojamas kituose bazėje publikuojamuose straipsniuose;
  3. Gauti informaciją apie bazėje patalpintus straipsnius, atitinkančius suformuluotos paieškos kriterijus.