Faktografinė paieška

Rengiant atsiskaitymo darbą ar atliekant mokslinį tyrimą, studentui ar mokslininkui dažnai reikalingi statistiniai duomenys, sampratų apibrėžimai, informacija apie konkretų įvykį, asmenį, faktą ir kt. Tuomet tenka naudotis informaciniais šaltiniais: enciklopedijomis, žinynais, vadovais, duomenų bazėmis. Dabartiniu metu daugelį informacinių ir statistinių leidinių galima rasti internete.

Bendro pobūdžio informacijos geriausia ieškoti universaliose enciklopedijose.

New Encyclopaedia Britanica | Wikipedia | The Free Dictionary

Specializuotose enciklopedijose galima rasti konkrečios mokslo krypties arba tematikos informaciją.

Encyclopedia of Physical Science and Technology | McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology

Aiškinamaisiais žodynais arba tezaurais galima naudotis, kai reikia paaiškinti kokio nors žodžio reikšmę, patikslinti žodžio vertimą kitomis kalbomis ir pan.

Oxford English Dictionary | Yourdictionary.com | Merriam Webster tezauras | EUROVOC

Kiti svarbūs faktografinės paieškos šaltiniai yra vadovėliai, diagramos ir duomenų rinkiniai, kurie pateikia ne tik statistinius duomenis, bet ir procesų aprašymus bei procedūras.

CRCnetBASE | Referex

Statistinius duomenis galima rasti statistiniuose leidiniuose ir statistinės informacijos duomenų bazėse, publikuojamose kompaktiniuose diskuose ar internete.

Lietuvos statistikos departamentas | Eurostat | RBA Statistics | United Nations Statistics Division