Savikontrolės klausimai

 1. Kokius interneto informacijos šaltinių paieškos įrankius žinote? Atsakymas
 2. Kokiu principu veikia informacijos paieškos sistemos? Atsakymas
 3. Kokie informacijos paieškos sistemų privalumai ir trūkumai? Atsakymas
 4. Kokie rezultatų rikiavimo kriterijai taikomi paieškos sistemomis rastiems rezultatams pateikti? Atsakymas
 5. Kokiu principu kuriami informacijos šaltinių katalogai? Atsakymas
 6. Kokie pagrindiniai katalogų privalumai ir trūkumai? Atsakymas
 7. Kokiu principu kuriamos virtualios bibliotekos? Atsakymas
 8. Kokie pagrindiniai virtualių bibliotekų privalumai ir trūkumai? Atsakymas
 9. Kaip klasifikuojamos duomenų bazės? Atsakymas
 10. Kokiu tikslu kuriamos bibliografinės ir referatinės duomenų bazės? Atsakymas
 11. Kodėl vartotojų tarpe populiarios visatekstės duomenų bazėse? Atsakymas
 12. Kokie informacijos šaltinių vertinimo kriterijai taikomi, vertinant internete surastą informaciją? Atsakymas