Specialūs žodžiai

Kai kurių paieškos sistemų užklausose galima naudoti specialiuosius žodžius: url, title, host, domain arba site. Pavyzdžiui, stotis AltaVista „supranta“ šiuos visus specialiuosius žodžius, o Infoseek - tik - title, site, HotBot - domain, title, url. Jeigu užklausa bus url:online, tai stotys ras tuos tinklalapius, kurių adresuose yra žodis „online“, pavyzdžiui, http://www.online.lt. Visada reikia prisiminti, kad tik pateikus gerai suformuluotą užklausą, galima tikėtis gerų rezultatų. Paieškos sistemų užklausos formulavimo ypatumai pateikiami lentelėje (Search Engine Features Chart, 2006).