Informacijos paieškos įrankiai internete

Internete prieinamos informacijos kiekis yra milžiniškas, todėl rasti reikalingą informaciją yra gana sudėtingas uždavinys. Programinės įrangos kūrėjai, norėdami padėti vartotojams rasti reikalingus informacijos šaltinius, pradėjo kurti automatizuotus informacijos paieškos įrankius. Interneto paieškos įrankius pagal informacijos rinkimo, saugojimo ir pateikimo vartotojams principus galima skirstyti į:

  1. Paieškos sistemas (angl. search engines)
  2. Metapaieškos sistemas (angl. metasearch engines)
  3. Katalogus (angl. catalogues and directories)
  4. Virtualias bibliotekas (angl. gateways and virtual libraries)
  5. Duomenų bazes (angl. databases)

Vartotojų informaciniai poreikiai lemia informacijos paieškos įrankių pasirinkimą. Laisvalaikio informacijos paieškai dažniau naudosime paieškos ar metapaieškos sistemas, universalius katalogus. Tuo tarpu mokslinės ar studijų informacijos tikslinga ieškoti virtualiose bibliotekose ar duomenų bazėse, kur informacijos šaltinių atranką ir kokybės vertinimą atlikto informacijos ar tam tikros mokslo krypties specialistai. 

Susipažinkite su įvairių paieškos įrankių savybėmis ir charakteristikomis.