Katalogai

Katalogai yra puiki priemonė pradėti informacijos išteklių paiešką pagal temą. Katalogus kuria žmonės, todėl juose nėra atsitiktinių, temos neatitinkančių šaltinių. Kataloguose interneto ištekliai renkami, grupuojami ir pateikiami pagal temas, kurias sudaro siauresnės temos. Kiekviena tema gali turėti keletą hierarchinių lygių. Keliaujant hiperaktyviomis nuorodomis, randamas reikalingas informacijos šaltinis. Žmogaus dalyvavimas informacijos klasifikavimo procese užtikriną tikslesnį informacijos paskirstymą. Paieškos rezultatai paprastai būna geresni negu paieškos sistemų pateikiami rezultatai.

  

Trūkumai:

  1. katalogus kuria ir prižiūri žmonės, todėl juose randama keliolika ar ne kelis šimtus kartų mažiau informacijos išteklių, negu naudojant paieškos sistemas;
  2. informacijos šaltinių atranką dažnai vykdo ne dalyko specialistai, todėl nėra užtikrinta išteklių kokybė ir patikimumas;
  3. internetas yra dinamiška sistema: dalis interneto išteklių tampa neprieinami ar atsiranda nauji interneto ištekliai, todėl kataloge pateikti šaltiniai turi būti nuolat tikrinami, o nuorodos atnaujinamos;
  4. žmonių požiūris į tuos pačius dalykus skiriasi, todėl skirtingi redaktoriai tą patį tinklalapį gali priskirti skirtingoms kategorijoms, pvz., vienas redaktorius kiną gali priskirti laisvalaikio kategorijai, kitas – menui.

  

Paieška katalogo temos tinklalapiuose

Katalogai dažnai apjungia paieškos sistemų ir katalogų privalumus. Tinklalapiai yra klasifikuojami pagal temas, o paiešką galima atlikti visame kataloge arba atskirose temose. Tai leidžia susiaurinti paieškos klausimą ir rezultatuose pateikiami tik tie tinklalapiai, kurie susiję su dominančia tema.

 

Paieška katalogo temoje

Katalogai skiriasi pagal atrankos procesą, įtrauktų tinklalapių skaičių ir kitas savybes. Pvz. Yahoo įtraukia vartotojų pasiūlytus ir Yahoo redaktorių surastus tinklalapius (įtraukta apie 3 mln. tinklalapių); Open Directory – tinklapius atrenka 59 tūkst. savanorių redaktorių komanda (įtraukta virš 3,8 mln. tinklalapių, suskirstytų į 314 tūkst. kategorijų ir subkategorijų). Kai kurie katalogai pateikia informacijos šaltinių atrankos kriterijus. Daugelis paieškos sistemų ir informacijos portalų turi teminius katalogus.

Adresų katalogai turi bendrų panašumų su virtualiomis bibliotekomis. Esminis skirtumas tas, kad adresų kataloguose neužtikrinta informacijos šaltinių kokybė.

Teminių katalogų adresai:

Ipl2Open Directory | Yahoo! | Galaxy