Virtualios bibliotekos

Informacijos šaltinių gausa internete paskatino kurti specializuotus informacijos portalus ir virtualias bibliotekas. Šios svetainės kaupia aukštos kokybės konkrečios srities tinklalapius ir dokumentus, kurie dažniausiai skiriami konkrečiai auditorijai, be to teikia kitas papildomas paslaugas. Atranką atlieka specialų pasirengimą turintys specialistai, dažnai turintys bibliotekinį ir konkrečios mokslo srities išsilavinimą. Atrenkant informacijos šaltinius į virtualias bibliotekas, paprastai vadovaujamasi tam tikrais apibrėžtais kriterijais. Virtualios bibliotekos dažnai pateikia šaltinių atrankos kriterijus, juos galima rasti internete, pvz. Intute atrankos kriterijai. Kriterijai parengti įvertinant įvairius informacijos šaltinių kokybę nusakančius veiksnius, tarp jų tikslumą, naujumą, apimtį. Atrankos kriterijų peržiūra gali padėti nuspręsti, ar jie atitinka Jūsų kokybės vertinimo aspektus.

Pagrindinis šio tipo informacijos paieškos įrankių privalumas tai, kad informacijos šaltinius atrenka specialistai, turintys konkrečios srities žinių. Jie atrenka naudingą bei patikimą informaciją. Atliekant paiešką tai padeda taupyti laiką, kadangi į paieškos rezultatus nepatenka tūkstančiai pasenusių ir nenaudingų informacijos šaltinių. Virtualios bibliotekos įtraukia įvairaus formato informacijos šaltinius - virtualiose bibliotekose talpinami ne vien internete laisvai prieinami šaltiniai, bet ir nuorodos į mokamus ar registracijos reikalaujančius informacijos šaltinius.

Universalios paieškos priemonės paslaugas teikia visiems vartotojams, tuo tarpu virtualių bibliotekų paslaugos dažniausiai orientuotos į konkrečios grupės poreikius. Todėl jose talpinami šaltiniai atitinka tikslinės grupės žmonių informacines reikmes.

Kaip ir kiekvienas paieškos įrankis informacijos portalai ir virtualios bibliotekos turi trūkumų:

  1. juos kuria žmonės, todėl įtraukiamas gana nedidelis informacijos šaltinių skaičius;
  2. jų paskirtis tenkinti siauros auditorijos poreikius nulemia nedidelį šių paieškos priemonių vartotojų skaičių.

Academic Info | INFOMINE | Intute | The WWW Virtual Library | Lietuvos virtuali biblioteka

Lietuvos virtuali biblioteka kuriama kitokiu pagrindu, negu daugelis pasaulio virtualių bibliotekų. Lietuvos virtualios bibliotekos pagrindinis tikslas - užtikrinti paiešką visuose akademinių institucijų prieinamuose informacijos ištekliuose, naudojant vieningą informacijos paieškos sistemą.