Interneto šaltinių vertinimas

Dauguma spausdintų informacijos šaltinių prieš jų publikavimą yra redaguojami, įvertinami  ir recenzuojami konkrečios srities ekspertų. Todėl tokie šaltiniai gali būti naudojami atsiskaitymo ar moksliniuose darbuose be didesnių dvejonių. Interneto išteklių publikavimo procesas yra paprastesnis. Internete savo darbus gali publikuoti kiekvienas, turintis prieigą prie interneto serverio. Interneto ištekliai dažniausiai nėra vertinami ir recenzuojami, todėl naudojant internete surastus šaltinius, būtina juos patiems  kritiškai įvertinti. Vertinant ir pasirenkant internete surastus informacijos šaltinius, reikėtų naudoti interneto išteklių vertinimo kriterijus (Cohen, 2006):

 1. Institucinė priklausomybė (leidėjas);
 2. Informacijos šaltinio autorius;
 3. Publikavimo ir atnaujinimo datos; 
 4. Nuorodos į naudotus informacijos šaltinius;
 5. Patikimumas; 
 6. Auditorija;
 7. Publikavimo tikslas;
 8. Rašymo stilius. 

Institucinė priklausomybė (Leidėjas)

Įvertinkite, kur informacija yra publikuota - institucijos serveryje ar asmeniniame tinklalapyje. Jeigu informacija patalpinta asmens tinklalapyje, tokią informaciją reikia vertinti itin atidžiai. Jeigu informacija patalpinta organizacijos tinklalapyje, tuomet pirmiausiai reikėtų įvertinti organizacijos tipą ir patikimumą. Organizacija, kurios serveryje patalpinta informacija yra atsakinga už jame patalpintos informacijos turinį. Todėl  ugdymo ar valstybinių institucijų, tarptautinių organizacijų, leidyklų serveriuose patalpinta informacija galima labiau pasitikėti, negu verslo įmonių ar komerciniuose serveriuose patalpinta informacija. Apie organizacijos veiklos pobūdį galima spręsti pagal pagrindiniame puslapyje pateiktą informaciją ir pagal serverio adresą. Jeigu surastame šaltinyje nėra nuorodos į pagrindinį organizacijos puslapį, jį galite rasti trumpindami interneto adresą.

 1. .edu - švietimo institucijų
 2. .gov - vyriausybės institucijų
 3. .com - verslo įmonių
 4. .org - ne verslo organizacijų
 5. .mil - karinių organizacijų
 6. .int - tarptautinės organizacijos
 7. ac.uk - didžiosios Britanijos aukštojo mokslo institucijos

Konkrečiose valstybėse registruoti serveriai nurodomi dviem raidėmis, pvz.: .lt - Lietuva, .ee - Estija, .de - Vokietija, .se - Švedija 

Peržiūrėkite pagrindiniame puslapyje pateiktą informaciją apie organizacijos tikslus, viziją, misiją, veiklos sritis ir rezultatus. Pažiūrėkite, ar pateikiama kontaktinė informacija: adresas, telefonai, elektroninis paštas. Nepakanka pateikti vien tik elektroninio pašto adresą. Įvertinkite, ar organizacija  žinoma ir pripažinta mokslo ar verslo bendruomenėje. Peržiūrėkite kitas organizacijos publikacijas. Jeigu surastas informacijos šaltinis yra apsaugotas autorių teisių, nustatykite, kas yra jų savininkas.

Autorius

Kas yra informacijos šaltinio autorius? Ar šaltinyje pateikiamas autoriaus mokslinis ar pedagoginis laipsnis, užimamos pareigos, institucija, kurioje jis dirba ir kt.? Ar yra nurodyta kontaktinė informacija, kuri esant reikalui padėtų susisiekti su autoriumi? Ar žinote kitas šio autoriaus publikacijas? Ar Jūsų dėstytojas yra paminėjęs šį autorių? Pabandykite surasti kitus šio autoriaus darbus: knygas, straipsnius, konferencijų pranešimus. Pasinaudokite bibliotekos katalogais, periodikos rodyklėmis, duomenų bazėms ir/ar interneto paieškos sistemomis. 

Gana dažnai šalia internete pateikiama informacijos nėra nurodytas autorius. Tuomet pagrindinis kokybės vertinimo kriterijus gali būti jau aptarta institucinė priklausomybė. 

Publikavimo ar atnaujinimo datos  

Vertinant informacijos šaltinius, svarbus kokybės kriterijus yra išleidimo data. Informacijos sukūrimo ir publikavimo data ypatingai svarbi fizinių, gamtos, medicinos, technologijos mokslų srityse, kadangi šių mokslų plėtra vyksta itin sparčiai. Ne mažiau šis kriterijus svarbus ir socialiniuose moksluose.

Spausdintuose informacijos šaltiniuose visada pateikiamos leidimo ar ankstesnių bei pataisytų leidimų datos. Knygose šios datos paprastai pateikiamos antraštiniuose puslapiuose, periodiniuose leidiniuose – kiekviename puslapyje. Interneto ištekliuose gali būti (deja, ne visada) tinklalapio sukūrimo ir atnaujinimo datos. Jos pateikiamos tinklalapio viršuje arba apačioje. Jeigu nenurodyta šaltinio publikavimo data arba tinklalapis, kuriame informacija pateikta, yra seniai neatnaujinimas - tokios informacijos nereikėtų naudoti darbe, kadangi informacija gali būti pasenusi.

Panaudota literatūra / Nuorodos

Atkreipkite dėmesį, ar surastame šaltinyje yra cituojami kiti dokumentai. Moksliniai straipsniai dažniausiai analizuojami kitų autorių, mokslininkų paskelbti darbai. Rengiant studijų ar mokslo darbą, dažniausiai yra cituojami kiti šaltiniai, kurie pateikiami panaudotos literatūros sąraše. Panaudotos (cituotos) literatūros sąrašas surastame šaltinyje nebūtinai reiškia, kad dokumente esanti informacija yra tiksli. Toks literatūros sąrašas padeda patikrinti pateiktą informaciją iš autoriaus cituojamų šaltinių.

Patikimumas 

Jeigu informacijos šaltinyje yra pristatomi mokslinio tyrimo rezultatai, labai svarbu įvertinti, ar šaltinyje pateikiama tyrimo metodologija, naudoti tyrimo, duomenų rinkimo ir interpretavimo metodai leidžia pakartoti ir patikrinti duomenų tikslumą.

Skaitytojų auditorija

Įvertinkite, kokiam skaitytojų ratui autorius skiria savo darbą? Ar informacija taikoma specialistams ar plačiajam skaitytojų ratui? Ar informacija yra elementari, techninė, nauja, ar tik atitinka jūsų reikmes?

Publikavimo tikslas

Įvertinkite, koks informacijos šaltinio paskelbimo tikslas: pristatyti atliktus originalius mokslinius tyrimus ar pateikti kitų autorių darbų apžvalgą, supažindinti mokslinę bendruomenę su mokslo pasiekimais ar informuoti plačią visuomenę apie įvykius, reklamuoti ir parduoti produktą. Atkreipkite dėmesį, kaip pateikiama informacija: objektyvūs faktai, nuomonių įvairovė, autoriaus asmeninė nuomonė. Ar nėra siekiama skleisti dezinformaciją, klaidinančią informaciją, propagandą (Information and Its Counterfeits, 2001)?

Rašymo stilius

Įvertinkite, ar informacijos šaltinyje pateikiamos mintys dėstomos aiškiai, logiškai, argumentuotai. Ar tekstas lengvai skaitomas ar labai išplėstas, daugiažodis? Ar tekste nėra gramatinių ir stiliaus klaidų?