Informacijos išteklių paieška internete

Šios temos tikslas - suteikti žinių apie internete esančius informacijos šaltinių paieškos įrankius, informacijos paieškos principus ir surastos informacijos vertinimo kriterijus.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga:

  1. įgysite žinių apie internete esančių informacijos šaltinių paieškos įrankius: paieškos sistemas, metapaieškos sistemas, katalogus, virtualias bibliotekas, duomenų bazes;
  2. gebėsite pasirinkti informacijos poreikius atitinkančius informacijos paieškos įrankius;
  3. įgysite žinių, kaip planuoti informacijos paieškos procesą;
  4. gebėsite praktiškai atlikti interneto šaltinių paiešką;
  5. gebėsite vertinti internete surastus informacijos šaltinius.