Žodynas

Duomenų bazė (angl. database)- duomenų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas taip, kad juo būtų galima patogiai naudotis. Duomenys gali būti įvairūs: tekstai, paveikslai, garsai. Juos tvarko duomenų bazių valdymo sistema.

Internetas – pasaulinis tinklas, jungiantis tūkstančius kompiuterinių tinklų visame pasaulyje. Tai milžiniška informacijos saugykla, kurioje pasiekiamos įvairios programos, dokumentai, knygos, žurnalų straipsniai, paveikslai, video ir audio įrašai ir kt. 

Hipertekstas (angl. hypertext) - tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais. Naudojantis saitais galima tekstą vartyti. Į tekstą gali būti įterpta įvairių tipų objektų: piešinių, garso rinkmenų, programų ir kt.

Filtravimas (angl. filtration) - objektų atranka pagal nurodytas sąlygas. Atskiras rūšiavimo atvejis, kai objektus vaizduojantys įrašai skirstomi į dvi grupes: atitinkančius filtravimo sąlygą ir jos neatitinkančius. Paprastai atitinkančių būna mažiau, todėl sakoma, kad įrašai atrenkami. Filtravimo sąlygoje gali būti panaudoti keli filtruojamų įrašų laukai.

Paieškos serveris (angl. crawler, spider) - programa, reguliariai peržvelgianti interneto išteklius (žiniatinklį, FTP saugyklas, „Gopher“ saugyklas) ir taip nuolat papildanti savo duomenų bazes. Naudodamasis paieškos sistema interneto naršytojas šiose paieškos serverių sudarytose duomenų bazėse ieško nuorodų į jį dominančią informaciją.

Paieškos sistema (angl. search engines) - sistema, ieškanti dokumentų žiniatinklyje, naujienų grupių archyvuose, FTP saugyklose, kuriuos rado paieškos serveris ir įtraukė į savo duomenų bazes.

Portalas (anlg. portal) - Svetainė, teikianti lankytojui įvairią internetui būdingą informaciją ir paslaugas, kad jis galėtų laikyti savo lankymosi internete pradiniu tašku, atveriančiu vartus į internetą.

Reikšminis žodis (angl. keyword) - žodis, apibūdinantis tekste (straipsnyje, tinklalapyje, knygoje) pateiktą informaciją. Paprastai nurodomi keli reikšminiai žodžiai, iš kurių skaitytojui tampa aiškesnė publikacijos tematika. Reikšminiai žodžiai vartojami interneto paieškos sistemose.

Rikiavimas (angl. sort) - objektų išdėstymas į eilę pagal kurį nors jų parametrą, skaičių – pagal jų dydį, žodžių – pagal raidžių rikiavimo eilę abėcėlėje ir pan. Rikiuoti galima dvejopai: didėjančiai arba mažėjančiai.

Rodyklė (angl. index) - abėcėlinis vardų ar pavadinimų sąrašas. Dar vadinamas indeksu.

RSS kanalas (angl. RSS feed) -  Naujienų kanalas, suformuotas pagal vieną iš RSS specifikacijų – XML pagrindu sukurtų internetinio turinio publikavimo ir platinimo specifikacijų.

Rūšiavimas (angl. sort) - objektų suskirstymas į grupes (rūšis) pagal tam tikrą požymį: spalvą, tipą ir pan. Jeigu objektai išdėstomi į eilę, tai tada sakoma, kad jie rikiuojami.

Saitas (angl. hyperlink) - Hipertekste esanti nuoroda, turinti matomą dalį ir po ja paslėptą komponentą – nurodomo objekto adresą, pagal kurį naršyklė ar kuri nors kita hipertekstu operuojanti programa gali rasti ir parodyti nuorodos rodomą dokumentą ir atversti jį nurodytoje vietoje. Matomoji dalis hipertekste kokiu nors būdu išskiriama: nuspalvinama, pabraukiama (kad būtų matoma ir nespalviniame ekrane).

Svetainė (angl. website) - rinkinys tinklalapių, kuriuos sieja bendra tematika, priklausomybė vienai įstaigai ar kitokie bendri dalykai. Viename kompiuteryje gali būti kelios svetainės ir atvirkščiai – ta pati (didelė) svetainė gali būti keliuose kompiuteriuose. Svetainės adresu laikomas jos pradžios tinklalapio adresas. Todėl įprasta, kad į svetainę patenkama per šį tinklalapį. 

Tinklalapis (angl. web page) - hipertekstu parašytas žiniatinklio dokumentas.

Žiniatinkis (angl. world wide web) - hipertekstinės informacijos visuotinis tinklas, svarbiausias interneto komponentas.