Duomenų bazės

Duomenų bazė - organizuotų duomenų visuma, kur pagal nustatytas sąlygas, numatyti bendrieji duomenų aprašymo, laikymo ir naudojimo principai. Pagal pateikiamos informacijos pilnumą duomenų bazės (DB) gali būti skirstomos į bibliografines, referatines, visatekstes, mišrios informacijos duomenų bazes. Pagal dokumentų rūšis duomenų bazės gali būti skirstomos į knygų, žurnalų straipsnių, konferencijų pranešimų, ataskaitų, vadovėlių, disertacijų ir patentų DB. Labai dažnai duomenų bazėse kaupiami įvairių tipų dokumentai.

Bibliografinės duomenų bazės - patogiausias ir operatyviausias kelias ieškoti reikalingų pirminės informacijos šaltinių (knygų, žurnalų straipsnių ir pan.) naudotis. Pateikiami bibliografiniai ir papildomi duomenys (klasifikacijos indeksai, reikšminiai žodžiai ir kt. papildomi duomenys), tačiau nepasiekiami visateksčiai dokumentai. Bibliografinės duomenų bazės, panašiai kaip spausdinti bibliografiniai leidiniai, atskleidžia informacijos šaltinių turinį. Šio tipo duomenų bazių pavyzdžiai gali būti bibliotekų katalogai, periodinių leidinių rodyklės.

Referatinės duomenų bazės. Kai kurios duomenų bazės greta bibliografinės informacijos pateikia trumpą dokumentų turinio aprašymą – santraukas arba apžvalgas. Tai gali būti pačių autorių pateiktos ar duomenų bazės kūrėjų parengtos santraukos, pvz., LISA (Library and Information Science Abstrats), INSPEC.

Šios grupės duomenų bazių atskira rūšis - citavimo duomenų bazės, pvz.  Web of Science , kurios be bibliografinių duomenų ir santraukų pateikia duomenų bazėse įtrauktų dokumentų citavimo duomenis.

Visatekstės duomenų bazės pateikia visą dokumento tekstą. Galima gauti visatekstes knygas, straipsnius iš žurnalų, konferencijų medžiagą, paveikslus, audio, video failus ir kt.. Pvz., ScienceDirect, Emerald, EBRARY.

Faktografinės DB dažniausiai yra visatekstės, jose pateikiama pirminė informaciją. Duomenys jose yra pateikiami taip, kad juos būtų galima panaudoti tiesiogiai, be papildomų pastangų (pvz., The World Bank Group Data&Statistics, http://www.worldbank.org/).

Informacinės DB kaupia ir pateikia vartotojui informacinius šaltinius – enciklopedijas, žinynus, žodynus, pvz. New Encyclopaedia Britanica, http://www.britannica.com/; Wikipedia, http://lt.wikipedia.org/wiki; The Free Dictionary http://encyclopedia.thefreedictionary.com/.

Plačiau apie duomenų bazes skaitykite temoje "Duomenų bazės ir jų teikiamos paslaugos".