Interneto adresas

Internetą sudaro į tinklą sujungti kompiuteriai, kurių kiekvienam suteikiamas unikalus vardas. Kompiuterių vardai suteikiami pagal bendrus susitarimus (Valavičius, 2005). Unikalus skaitmeninis adresas susideda iš keturių skaitmenų grupių nuo 0 iki 255, pvz. 193.219.34.60. Pirmasis skaičius reiškia šalį, antrasis – sritį ar regioną, trečiasis – tinklo kompiuterio (mazgo) numerį, ketvirtasis – konkretaus vartotojo kompiuterio numerį. Viešai prieinami kompiuteriai lygiagrečiai turi simbolinius vardus, kuriuos ir naudoja vartotojai ieškantys informacijos, pvz. www.ktu.lt; www.on.lt. Simbolinis vardas (domenas), sudarytas iš domeno savininko vardo ir prievardžio, dažniausiai rodančio šalį arba organizacijos tipą:

  1.  .lt, .de, .uk – šalių kodai
  2.  .edu – švietimo institucijų serveriai
  3.  .ac.uk – Didžiosios Britanijos aukštojo mokslo serveriai
  4.  .com, .co – verslo kompanijų serveriai
  5.  .org – ne pelno organizacijų serveriai
  6.  .gov – vyriausybės institucijų serveriai
  7.  .mil – karinių organizacijų serveriai

Konkretus dokumentas randamas, nurodant jo saugojimo vietą kompiuteryje, t.y. pateikiant katalogų pavadinimus ir konkretaus dokumento vardą. Katalogai ir dokumentai vienas nuo kito atskiriami įstrižu brūkšniu / . Kelias iki dokumento vadinamas URL adresu. Tai interneto išteklių simbolinis vardas, nurodantis protokolą, domeno vardą, katalogus ir konkretų dokumento pavadinimą. Pilną konkretaus dokumento adresą internete sudaro:

<duomenų perdavimo protokolas://><serverio adresas><katalogas>…<dokumento pavadinimas>

Pvz.: http://biblioteka.ktu.edu/kursai/default.htm

Informacijos šaltinių peržiūrai naudojamos interneto naršyklės, pvz., Internet Explorer, Netscape Communicator, Mozilla, Opera ir kt. Pagal nutylėjimą naršyklės automatiškai prideda http:// protokolą, tačiau jei informacijos šaltinio protokolas yra kitoks (pvz., ftp://, https://), jį būtina nurodyti.