Apie Nacionalines bibliografijos duomenų bazes

Nacionalines bibliografijos duomenų bazes kuria Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNB). Šios duomenų bazės kuriamos ir platinamos, nes LNB yra valstybinė universali lietuviškų, lituanistinių ir užsienio dokumentų saugykla, nacionalinis spaudos archyvas, nacionalinės bibliografijos, lituanistinių leidinių valstybinio registravimo centras, šalies spaudos produkcijos centras ir kt.

Nacionalinis bibliografijos duomenų bankas (NBDB) pradėtas kurti 1998 metais ir jau sukaupė per 1 159 362 bibliografinių įrašų (2008 m. vasario 1 d. duomenys). NBDB sandara:

  1. Dokumentų bibliografiniai įrašai. Nuo 1998 m. sukaupta per 102 172 Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų knygų, natų, vaizduojamojo meno, žemėlapių, serialinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, elektroninių išteklių bibliografiniai įrašai.
  2. Dokumentų sudedamųjų dalių bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. sukaupta per 978 298 Lietuvoje išleistų ir privalomojo egzemplioriaus pagrindu gautų serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų sudėtinių dalių bibliografiniai įrašai.
  3. Retrospektyvinės bibliografijos bibliografiniai įrašai. Sukaupta per 24 336 knygų lietuvių kalba (1547–1864, 1905–1917), smulkių spaudinių (1918–1940) bei lietuviškų periodinių leidinių publikacijų, išleistų Lietuvoje (1910), Mažojoje Lietuvoje ir JAV (1896–1897), bibliografiniai įrašai.
  4. Lituanikos bibliografiniai įrašai. Nuo 2003 m. sukaupta per 54 556 užsienyje išleistų ir su Lietuva kalba autoryste ar tematika susijusių knygų, serialinių leidinių ir jų sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.
  5. Judaikos katalogas. Pateikia per 2 463 Nacionalinėje bibliotekoje saugomų Lietuvoje išleistų (nuo žydų knygos spausdinimo pradžios 1789 m. iki 1940 m.) spaudinių hebrajų ir jidiš kalbomis bibliografinius įrašus.

NBDB yra laisvos prieigos duomenų bazė, kuria gali naudotis visi suinteresuoti asmenys, mokantys lietuvių kalbą. Nuo 1994 iki 2002 m. buvo kuriama Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė, kurioje yra 768 087 įrašai. Nuo 2003 metų ši duomenų bazė nepildoma, tačiau ja galima naudotis Lietuvos bibliotekose. Šis archyvas platinamas kompaktiniuose diskuose ir internete už metinę prenumeratą. Lietuvos periodinės spaudos bibliografiniai straipsnių įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko analizinės bibliografijos posistemyje.