Nacionalinės bibliografijos duomenų banko įrašų paieška

Duomenų bazės interneto adresas: http://www.libis.lt:8082/

NBDB galima pasirinkti atlikti dokumentų paprastą ar išplėstą paiešką, straipsnių paiešką ir paiešką Judaikos kataloge. Pirmajame NBDB puslapyje atsiverčia dokumentų paprasta paieška. Jeigu pageidaujama pasirinkti daugiau paieškos požymių, galima atlikti išplėstinę paiešką. Dokumentų sudedamųjų dalių bibliografinių įrašų reikėtų ieškoti spustelėjus nuorodą tinklalapio kairėje pusėje Straipsnių paieška.

Svetainėje pateiktas tinklalapis Katalogo aprašymas,  kuriame pateikta pagrindinė informacija kaip atlikti paiešką, kaip teisingai pildyti paieškos laukelius. Dokumentų ir straipsnių paieškoje galima naudoti tokius pat principus. Pildant laukelius galima įrašyti pilną frazę arba tik jos fragmentą, t.y. bet kurį jos žodį arba žodžio pradžią. Jei įrašant atskirą žodį arba žodžius laukelis “frazės pradžia” nepažymėtas, galima rasti tas frazes, kuriose bus tas žodis arba žodžiai bet kurioje antraštės vietoje. Jei įrašant atskirą žodį laukelis “frazės pradžia” bus pažymėtas, galima rasti tik tas frazes, kurių pirmasis žodis ir bus tas, kuris įrašytas. Įrašant atskirus žodžius patartina naudoti loginius operatorius AND, OR, NOT ir skliaustelius. Naudojant loginius operatorius, laukelis “frazės pradžia” turi būti nepažymėtas.  Žodžio dalį galima pakeisti simboliais "%" arba "_". "%" pakeičia žodžio bet kokio ilgio dalį, o "_" - tik vieną simbolį. Jeigu norite ieškoti teksto su specialiais simboliais ("!","%" ir t.t.), tuomet reikia tekstą rašyti tiksliai ir apskliausti "{}" skliaustais.

Antraštė, Serija laukeliai skirti įrašyti ieškomo kūrinio ar dokumento antraštei. Asmenvardis, Kolektyvas laukeliuose nurodomas kūrinio ar dokumento autorius arba kiti jo rengėjai. Šalia paieškos laukelių galima spustelėti nuorodą , atsivėrusiame langelyje įrašyti žodį ar jo dalį ir pasirinkti reikalingą antraštę ar asmenvardį.

Formuluojant užklausą pagal dominančią temą , galima naudoti loginius operatorius. Pvz.: (ekonomika OR sociologija) NOT istorija. Tuomet bus ieškoma pagal tas dalykines rubrikas, kuriose bus žodžiai ekonomika, sociologija, bet nebus istorija. Leidėjas laukelyje galima paieška pagal dokumento leidėją. Leidėjo pavadinimą galima įvesti pilną arba jį trumpinti. Formuluodami užklausą pagal leidimo vietą , galima naudoti loginius operatorius. Pvz.: (Naumiestis OR Kudirkos) NOT Žemaičių. Taip bus ieškoma dokumentų, išleistų vietovėse, kuriuose bus žodžiai Naumiestis, Kudirkos, bet nebus Žemaičių.

Paieška pagal išleidimo metus yra vykdoma pagal du kriterijus: nuo nurodytų metų iki kitų nurodytų metų. Užklausą sudaro keturi skaitmenys. Įrašius metus tik į lauką "Išleidimo metai", gaunami tais metais išleistų dokumentų įrašai. Jeigu įrašomi metai tik į lauką "iki", tuomet surandami visų kataloge esančių dokumentų, išleistų iki nurodytų metų, įrašai. Jei įrašomi metai į abu laukus, dokumentai bus atrenkami iš nurodyto laikotarpio.

Straipsnių paieškos lange straipsnių ieškoma pagal išleidimo datą . Ši paieška vykdoma pagal du kriterijus: nuo nurodytos datos iki kitos nurodytos datos. Įrašius datą tik į lauką "Išleidimo data", bus ieškoma tą dieną išleistų dokumentų. Jei vartotojas nori ieškoti konkrečios datos, užtenka ją įrašyti į laukelį "nuo", kartoti į "iki" jos nereikia. Jei įrašoma data į abu laukus, dokumentai bus atrenkami iš nurodyto laikotarpio. Datą į abu laukus reikia rašyti iš aštuonių skaitmenų ir be skirtukų, pavyzdžiui, 2003 m. vasario 6 d. – 20030206. Tik periodinių leidinių straipsniuose būna nurodyta skelbimo data.

Pasirinkus vieną iš pateiktų kalbų , ieškoma ta kalba išleistų dokumentų. Pasirinkimui čia yra pateiktos dažniausiai vartojamos kalbos, išdėstytos abėcėlės tvarka. Ieškant dokumento pagal tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN, ISMN, ISRC) , reikia žinoti jį tiksliai ir užrašyti kartu su skiriamaisiais ženklais. Pvz., ISBN: 9986-13-319-X. Numerio dalį galima pakeisti simboliais "%" arba "_". Pvz.: 9986-1_-%. Vietoje brūkšnelio galima naudoti ir kitokius skyrybos ženklus ("/", "." ir t.t.). Pvz.: 9986.13.319.X Ieškodami dokumento pagal UDK indeksą, taip pat reikia žinoti jį tiksliai ir užrašyti kartu su skiriamaisiais ženklais. Pvz.: 531.8 suras visus dokumentus, kurių tematika atitinka 531.8 indeksą pagal UDK sistemą. Numerio dalį galima pakeisti simboliais "%" arba "_". Tada 531.% suras visus leidinius, pažymėtus UDK indeksu prasidedančiu 531., o 5% suras ir 5, ir 5.3, ir 531.8, ir pan. "_" pakeičia tik vieną simbolį.

Galima pasirinkti vieną iš dokumento rūšių (Filtrai) , nurodant, kokių tipų dokumentų ieškoma.  Straipsnių paieškos lange galima pasirinkti vieną iš dokumento tipų, kuriuose ieškoma straipsnių. Galima nurodyti, kad ieškotų tik tų straipsnių, kurie atspausdinti knygose, arba tų, kurie atspausdinti tik tęstiniuose leidiniuose, arba tik periodikoje.

Bet koks žodis laukelyje galima įrašyti bet kokį žodį, jo fragmentą arba kelis žodžius. Bus surasti kūrinių ar dokumentų įrašai, kur įrašytas žodis gali būti antraštėje, asmenvardyje ar kitoje įrašo dalyje. Formuluojant užklausą pagal bet kokius žodžius, galima naudoti loginius operatorius ir skliaustelius.  Ieškodami dokumento pagal šifrą , reikia žinoti jį tiksliai ir užrašyti kartu su skiriamaisiais ženklais.

Leidinyje(-iuose)  laukelyje nurodomas straipsnio šaltinis, t. y. kuriame leidinyje publikuotų straipsnių ieškoma. Paspaudus šalia šio laukelio esantį mygtuką atsidaro langas, kuriame galima surasti pageidaujamą šaltinį pagal pavadinimą, ISBN ar ISSN numerį. Laukelyje “Pavadinimas” galima įvesti pilną šaltinio pavadinimą arba jo fragmentą. Reikia pažymėti reikiamą šaltinį ir spustelėti mygtuką Paieška – pasirinktas šaltinis atsiranda paieškos lange. Taip galima pasirinkti ir kelis šaltinius. Jei vėliau nusprendžiama atsisakyti šaltinių kaip paieškos kriterijaus, reikia spustelėti Išvalyti mygtuką.

Apie asmenį laukelis skirtas straipsnių paieškai apie pasirinktą asmenį. Pavyzdžiui, jei įrašomas žodis Brazdžionis, surandami visi straipsniai apie Brazdžionį. Čia nebus įtraukti straipsniai, kuriuos parašė šis autorius. Galima įrašyti pilną asmens vardą arba tik jo fragmentą. Rašant pilną asmens vardą, pirmiausia rašoma pavardė, paskui vardas, pavyzdžiui, Brazdžionis Bernardas. Įrašius žodį arba žodžius i lauką “Apie asmenį” ir pažymėjus laukelį “frazės pradžia”, suprantama, kad pirmasis žodis yra pavardė, o jei “frazės pradžia” nebus pažymėta – žodis bus suprantamas kaip bet kuri asmens vardo dalis.

Nurodyti ieškomo straipsnio tematiką, galima įrašius reikšminius žodžius . Juos galima įvesti tiesiogiai arba, spustelėjus šalia šio laukelio esantį mygtuką, galima pasirinkti reikšminius žodžius iš pateikto sąrašo. Renkantis iš sąrašo, atsidariusiame laukelyje “Reikšminis žodis” galima įvesti pilną žodį arba jo fragmentą. Reikia pažymėti reikiamą reikšminį žodį ir spustelėti mygtuką Paieška – pasirinktas reikšminis žodis atsiranda paieškos lange. Taip galima pasirinkti kelis reikšminius žodžius, kurie automatiškai jungiami loginiu operatoriumi OR, kurį pagal poreikį galima išvalyti ir pakeisti AND arba NOT. Jei vėliau nusprendžiama atsisakyti reikšminių žodžių kaip paieškos kriterijaus, reikia spustelėti šalia šio laukelio esantį Išvalyti mygtuką.

Straipsnių paiešką dar galima atlikti pagal leidinio, kuriame jis yra, metus ir numerį . Pirmame laukelyje įrašomi metai iš keturių skaitmenų, antrame – leidinio numeris. Metų ir numerio reikšmės gali būti tik skaitmenys.