Literatūros sąrašas

 1. Elektroninė Lietuvos akademinė biblioteka eLABa (bandomoji).[interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: < http://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=elb01>.
 2. FRANCKEVIČIUS, Arūnas. Lietuvos virtualios bibliotekos architektūra [interaktyvus] [žiūrėta 2006-01-15]. Prieiga per internetą: < http://www.labt.lt/seminarai/20050427/20050427_Franckevicius.pps>.
 3. Katalogo aprašymas [interaktyvus] [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.libis.lt:8082/lt/katalogas/kat_apr.html>.
 4. Knygotyra: enciklopedinis žodynas. Vilniaus universitetas. Knygotyros katedra. Vilnius, 1997. 413 p. ISBN 9986-02-352-1.
 5. KTU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos nuostatai [interaktyvus] [žiūrėta 2007-02-09]. Prieiga per internetą: <http://www.labt.lt/etd/KTU/KTU_ETD_nuostatai.pdf>.
 6. KUČIUKAS, Vilius. LVB bei VDDB sukūrimas: eiga ir dabartinė būklė [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://eleid.sf.library.lt/failai/Kuciukas.ppt>.
 7. LieMSIS PDB pagalba [interaktyvus][žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://pdb.library.lt/pdb_hlp/index.html>. 
 8. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: < http://www.labt.lt/index_projektas.php?psl=projektas/ETD.htm>.
 9. Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD) [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://etd.library.lt>.
 10. Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) duomenų saugos nuostatai. [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: < http://www.smm.lt/teisine_baze/docs/isakymai/2006-07-14-ISAK-1506(2).doc>.
 11. Lietuvos mokslo ir studijų informacijos sistema [interaktyvus][žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://www.liemsis.lt/>.
 12. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas. Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų Informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: < http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?_id=280911>.
 13. Lietuvos virtuali biblioteka [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://metalib.library.lt/V/TD6QVSYSYB39C2GLLKHL7LLHB6MB3QF76EEAGKLLUF66G77PE8-37358?func=file&file_name=home-lvb>.
 14. LITLEX IntERnet pagalba [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://www.infolex.lt/Litlex/pagalba.asp>. 
 15. Metalib pagalba [interaktyvus] [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://metalib.library.lt>.
 16. Nacionalinės bibliotekos katalogai [interaktyvus] [žiūrėta 2007 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.lnb.lt/lnb/selectPage.do;jsessionid=5D0C8263CCDCDA5E247AD93BA6F80E0E?docLocator=81&inlanguage=lt&pathId=2>.
 17. Publikacijų duomenų bazė [interaktyvus][žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: <http://pdb.library.lt/>.
 18. STABINGIS, Linas. Lietuvos mokslo ir studijų dokumentų informacinės sistemos (eLABa) nuostatai ir kiti dokumentai [interaktyvus] 2006 [žiūrėta 2007-01-15]. Prieiga per internetą: < http://eleid.sf.library.lt/failai/Pranesimai/12_Linas-Stabingis%203DG_2006-01-24.ppt>.
 19. VILIŪNAS, Giedrius. GLOSIENĖ, Audronė. Institucinės talpyklos ir naujoji mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda. In Informacijos mokslai. Vilius, 2006, t. 36, p.53-67.