Straipsniai ir duomenų bazės kortelė

Paieškos rūšys:  išsami (paprasta, detali).

Išsami paprasta paieška (pav.). Viena paieškos eilutė ir kairėje pusėje pateikti išteklių sąrašai, kuriuos reikia pasirinkti. Pasirinkti ir atlikti paiešką galima šiuose ištekliuos:

  1. DB (pren. KTU1/2), DB (pren. KTU2/2) - prenumeruojamose duomenų bazėse.
  2. Bibliotekos (užs.) - užsienio bibliotekų kataloguose.

 

Pav. Išsami paprasta paieška

Norint pasižiūrėti išteklių sąrašo turinį, reikia spragtelėti ant  sąrašo pavadinimo. Pavyzdžiui,  DB (pren. KTU1/2) sąrašas. Norint sužinoti plačiau apie išteklių, reikia spragtelėti ant informacijos ženkliuko . Pažymime norimas bibliotekas, paieškos eilutėje įrašome reikšminius žodžius ir pasirenkam mygtuką Go. Kol atliekama paieška, informacija ekrane atnaujinama kas keletą sekundžių, o jos eiga matosi lentelėje su išvardintais  ištekliais, kuriuose atliekama paieška. Šis sąrašas rodo paieškos būseną ir kiekviename ištekliuje rastų įrašų skaičių. Norėdami sustabdyti paiešką, galima pasirinkti  Atšaukti ir vėl ją pradėti iš naujo. Rezultatai pateikiami lentelėje. Joje išvardinti ištekliai ir rastų įrašų skaičius. Norint peržiūrėti rezultatus turime pasirinkti  antraštės nuorodą ar rezultato eilės numerį.

Išsami detali paieška (pav.). Joje galima daugiau įrašyti paieškos požymių. Pateikiami du paieškos laukai, kuriuose galima atlikti paiešką pagal pasirinktus paieškos požymius (visi laukai, dalyką, pavadinimą, autorių, ISSN, ISBN, metus). Paieškos lauke reikšminius žodžius galima sujungti IR, ARBA, BE loginiais operatoriais.

 

Pav. Išsami detali paieška

Išsami paieška  leidžia pateikti užklausą iš karto įvairiems ištekliams tuo pačiu metu. Išteklius galima pasirinkti pagal:

  1. Sąrašus. Duotas išteklių sąrašas, iš kurio galima pasirinkti norimus ir atlikti juose paiešką. Išteklių sąrašai: prenumeruojamos duomenų bazės, užsienio bibliotekų katalogai.
  2. Virt. katalogus. Galima pasirinkti išteklių pagal mokslų kryptis, sritis ir atlikti paiešką. 
  3. Paiešką. Galima užpildyti bet kurį vieną ar visus paieškos laukus. Lauke Pavadinimas įvedame vieną ar daugiau žodžių, kurie yra ištekliaus pavadinime. Laukelyje Ištekliaus tiekėjas įvedame tiekėjo vardą. Iš pateikto sąrašo pasirenkame kategoriją. Laukelyje Bet koks žodis įvedame reikšminį žodį, kuris galėtų būti ištekliaus pavadinime arba bet kokią jį apibudinančią informaciją. Laukelyje Ištekliaus tipas pasirenkame ištekliaus tipą, e. žurnalą, e. knygą, indeksą, biblioteką ir pan. Pasirinkite  , norėdami pradėti ištekliaus paiešką pagal įvestus kriterijus.

Atlikus išsamią paiešką, užklausa perduodama į kiekvieną išteklių ir pateikiamas bendras rezultatų sąrašas išdėstytas jų aktualumo tvarka. Be to, galima pasirinkti konkretų išteklių ir peržiūrėti paieškos rezultatus jame. Paieškos rezultatus galima peržiūrėti atskirai pagal išteklius arba juos apjungti į vieną rezultatų sąrašą.