Lietuvos duomenų bazės

Šioje temoje susipažinsite su šiomis Lietuvos duomenų bazėmis:

  1. Lietuvos virtualia biblioteka,
  2. Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų baze,
  3. visateksčių dokumentų talpykla eLABa,
  4. teisinių dokumentų duomenų baze LITLEX,
  5. Publikacijų duomenų bazė - PDB,
  6. Nacionalinės bibliografijos duomenų bazėmis.

Įsisavinę mokymosi medžiagą įgysite žinių ir praktinių gebėjimų. Sužinosite apie prieigos galimybes, bei Lietuvos duomenų bazių kūrimo ir naudojimo ypatumus.