Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD DB)

Tikslas - suteikti žinių apie Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę.

Susipažinę su mokymo medžiaga gebėsite:

  1. susirasti magistrantūros studentų baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas, jų santraukas, meno aspirantų darbus;
  2. atlikti paprastą, detalią paieškas Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazėje;
  3. pasirinkti įrašo vaizdavimo formatus.