Apie ETD DB

 

Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD DB) pradėta kurti 2003 m. Tai Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, meno aspirantų darbų visateksčių elektroninių dokumentų duomenų bazė. Ją kūrė Lietuvos universitetai ir mokslo institutai, dalyvaujantys programos "informacijos technologijos mokslui ir studijoms, 2001 – 2006 m. (ITMiS)" paprogramėje "Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas" (LABT). Pateiktas sąrašas, Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurios talpina darbus ETD DB. Duomenų bazės adresas: http://etd.library.lt.

  

Grafike pateikta įrašų skaičius per 2004, 2005, 2006 metus.

 1. DD – Daktaro disertacijos;
 2. DDS – Daktaro disertacijų santraukos;
 3. MBD – Magistrantūros baigiamieji darbai;
 4. MAD – Meno aspirantų darbai.

ETD duomenų bazės kūrimo tikslai:

 1. gerinti baigiamųjų darbų kokybę;
 2. didinti studentų tyrimų galimybes;
 3. atlikti tezių ir disertacijų analizę;
 4. įgalinti universitetus atverti savo informacijos resursus.

Kiekviena aukštoji mokykla darbų prieigos statusą nustato pagal Magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos nuostatus. Pvz. KTU magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų informacijos sistemos nuostatai.

Prieiga gali būti:

 1. laisva prieiga tik institucijos intranete;
 2. laisva prieiga tik universiteto tinkle, o patalpinimui internete tik išvardytos jo dalys;  
 3. laisva prieiga internete (perduodamas visas ETD patalpinimui internete);
 4. prieiga tik universiteto tinkle apribojant prieigą [1 metams, 2 metams, 3 metams...];
 5. darbas nepateikiamas, nes ruošiamas patentavimui ar pan.