Paieškos rūšys ir rezultatai  

eLABa sukurta bibliotekos katalogo programinės įrangos aplinkoje, todėl apie paieškos rūšis, galimybę bei rezultatų tvarkymo būdus galite rasti skyrelyje Leidinių paieška Bibliotekos kataloge.

Paieškos rezultatai pateikiami lentelėje (pav.), kiekvienas įrašas sunumeruotas, norint peržiūrėti detalų įrašo formatą reikia spragtelėti ant  įrašo eilės numerio.

 

Pav. Paieškos rezultatai   

Paieškos rezultatų lauke pateikti e. dokumento bibliografiniai duomenys (pav.), t.y. dokumento, leidinio pavadinimas, autorius, leidimo metai, puslapiai ir kt.  Dešinėje pusėje pateikta  nuoroda e. dokumentai, kurią pasirinkus galima matyti informaciją apie dokumentą. Taip pat šią informaciją galima peržiūrėti iš detalaus įrašo formato, pasirinkus  E. dokumentai (eLABa). Pasirinkus nuorodą straipsnis (LT), pateikiamas visatekstis straipsnis.

Paieškos demonstracija eLABa duomenų bazėje