Apie LITLEX duomenų bazę

  

LITLEX - teisinių dokumentų bazė. Joje pateikiama Lietuvos Respublikos teisės aktai priimti seimo, prezidento, vyriausybės, konstitucinio teismo, Lietuvos banko, ministerijų ir daugelio kitų institucijų. Jie gali būti skelbti: "Valstybės žiniose", "Teismų praktikoje", "Informaciniuose pranešimuose". Bazėje pateikti galiojantys aktų tekstai su visais pakeitimais, pateiktos nuorodos į susijusius dokumentus, suteikta kopijavimo ir spausdinimo galimybė. Galima atlikti dokumentų paiešką pagal aktų atributus (numerį, instituciją, akto formą, priėmimo datą, publikacijos šaltinį), pagal žodžius dokumento tekste, pavadinime, reikiamos frazės ar žodžių paieška tekste. Galima kurti savo rubrikas ar sąvadus (klasifikuoti naudojamus aktus), patogu ruošti savo dokumentus, kopijuoti reikalingų aktų fragmentus. Duomenys nuolatos atnaujinami. Dokumentų paieška vykdoma trimis žingsniais:

  1. užklausa,
  2. dokumentų sąrašas,
  3. dokumento tekstas.

Norint naudotis LITLEX-Internet duomenų baze, reikia ją  prenumeruoti. Prieiga suteikiama su slaptažodžiu. Būtinas interneto ryšys. Bazėje pateikta pagalba, padedanti formuluoti užklausas. Galima kurti, redaguoti, pildyti savo klasifikatorius. Vartotojas pats gali klasifikuoti rastus dokumentus pagal savo sukurtas temas. Pateikiama darbo su LITLEX statistika: Vėliausiai žiūrėti dokumentai, Po paskutinio žiūrėjimo pasikeitę aktai, Populiariausi dienos, mėnesio aktai.

Duomenų bazės adresas: http://www.litlex.lt/