Paieška pagal rubrikas

Norimą teisės aktą galima rasti pasirinkus rubriką (temą), kuriai priskirtas aktas. Aktai turi objektyvius ir subjektyvius požymius. Objektyvūs požymiai yra akto numeris, data, aktą priėmusi institucija ir pan. Vienas iš subjektyvių akto požymių yra akto priskyrimas temai (rubrikai, klasifikatoriui). Teisės aktus rubrikoms priskiria LITLEX specialistai.

Paieška pagal rubrikas pasirenkama, spustelėjus nuorodą  „Rubrikos“ pagrindiniame LITLEX lange. Rubrikų lange galime pasirinkti norimą temą. Čia galima rasti segtuvus (Muitinės, Darbo, Aplinkos ir kitus), teismų praktikos klasifikatorius (pav.).

  

Pasirinkus vieną  temą,  bus pateikiamos susijusios detalesnės temos. Taip konkretinama tema, kol atverčiamas su ja susijusių teisės aktų sąrašas.

Paieškos demonstracija pagal rubrikas