Informacijos šaltinių naudojimas

Šios temos tikslas -  supažindinti su informacijos šaltinių naudojimo studijų ir mokslo darbe etiniais ir teisiniais klausimais, suteikti žinių apie informacijos šaltinių citavimą tekste, bibliografinio aprašo rengimą bei pateikimą literatūros sąraše, naudojant įvairius standartus ir citavimo stilius.

Susipažinę su šioje temoje pateikta mokymosi medžiaga:

  1. įgysite žinių apie autorių teises;
  2. žinosite, kaip išvengti plagijavimo;
  3. gebėsite tinkamai cituoti naudojamus informacijos šaltinius tekste;
  4. gebėsite parengti literatūros sąrašą.