Žodynas

Antraštė yra knygos, jos skyriaus, periodinio, tęsiamojo, elektroninio leidinio ar jų dalių (straipsnių) pavadinimas.

Autorių teisių subjektas - autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas).

Citata - palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale. 

Bibliografinė nuoroda – tai bibliografinis aprašas, kuriame pateikiamos žinios apie dokumentus, minimus ar cituojamus studijų ar mokslo darbe.

Reprografinis atgaminimas - kūrinių atgaminimas popieriuje kuria nors kopijavimo ar informacinių technologijų įranga - kompiuterio spausdintuvu ar panašiai.