Savikontrolės klausimai

 1. Kas yra autorių teisių objektas? Atsakymas
 2. Kas nelaikomas autorių teisių objektu? Atsakymas
 3. Kiek metų galioja autoriaus turtinės teisės? Atsakymas
 4. Kiek metų galioja autoriaus neturtinės teisės? Atsakymas
 5. Ar galima parduoti, perleisti ar paveldėti neturtines autorių teises? Atsakymas
 6. Kokiais atvejais be autoriaus leidimo galima naudoti kūrinius ar jų dalis? Atsakymas
 7. Ar pritariate teiginiui, kad reikalavimas pateikti nuorodas į cituojamus informacijos šaltinius gali būti taikomas tik spausdintiems informacijos šaltiniams? Atsakymas
 8. Ar reikia pateikti nuorodą į darbe naudotą informacijos šaltinį, jeigu savo darbe pateikėte ne tikslias, bet perfrazuotas kito autoriaus mintis? Atsakymas
 9. Ar pritariate teiginiui, kad plagiatu galite būti apkaltintas tik tuomet, jeigu pasirašėte deklaraciją dėl darbo originalumo ir autentiškumo? Atsakymas 
 10. Ar galima internete surastą informaciją naudoti darbe nenurodant cituojamo informacijos šaltinio? Atsakymas
 11. Kur ir kaip pateikiate informaciją apie darbe naudotus (cituotus) informacijos šaltinius? Atsakymas
 12. Kokius kitų autorių minčių pateikimo tekste būdus galima naudoti studijų ir mokslo darbe? Atsakymas
 13. Kokią informaciją būtina pateikti cituojant informacijos šaltinius? Atsakymas
 14. Kokius informacijos šaltinių citavimo standartus ir stilius žinote? Atsakymas
 15. Kokį citavimo standartą ar stilių dažniausiai naudojate studijų ir mokslo darbuose?