Bibliografinio aprašo rengimas

Informacijos šaltinio bibliografinis aprašas pateikiamas taip, kad pagal jį būtų galima identifikuoti ir surasti cituojamą informacijos šaltinį. Penki pagrindiniai elementai, apibrėžiantys dokumentą, turi būti įtraukti į aprašą:

  1. Autorius(iai) ar kolektyvas, atsakingi už dokumentą. Jei nėra autoriaus, gali būti redaktorius, vertėjas ar sudarytojas.
  2. Antraštė(s). Pateikiama pilna informacijos šaltinio antraštė.
  3. Išplėsta informacija, padedanti identifikuoti ar tiksliai atskleisti informacijos šaltinį: redaktoriaus ar vertėjo vardas, leidimas, tomo numeris, serijos antraštė.
  4. Leidimo duomenys: vieta, leidėjas ir data.
  5. Informacijos šaltinio dalis, kuri yra cituojama darbe. Tomo ir puslapio numeris.