Šaltinių citavimo standartai

Citavimo standartai pateikia taisykles, kaip pateikti nuorodas į naudotus informacijos šaltinius tekste ir literatūros sąraše. Lietuvoje cituojamų informacijos šaltinių nuorodų rengimui rekomenduojama naudoti LST ISO 690 ir LST ISO 690-2 standartus, tačiau publikuojant darbus tarptautiniuose leidiniuose dažnai reikia naudoti vieną ar kitą citavimo stilių. Pasaulyje žinomi ir naudojami įvairūs citavimo stiliai, kurie nusako skirtingą atskirų bibliografinio aprašo elementų vietą šaltinio bibliografiniame apraše. Naudojant bet kurį citavimo stilių būtina laikytis nuostatos, kad darbo tekste ir literatūros sąraše pateiktos nuorodos turi leisti lengvai identifikuoti naudotus informacijos šaltinius.

Skirtingose mokslo kryptyse prioritetai teikiami vienam ar kitam citavimo stiliui:

  1. APA (Amerikos psichologijos asociacijos) naudojamas psichologijos, edukologijos ir kt. socialiniuose moksluose;
  2.  MLA (Dabartinės kalbos asociacijos) dažniau naudojamas literatūros, meno, humanitarinių mokslų kryptyse;
  3. AMA (Amerikos medicinos asociacijos) naudoja medicinos, sveikatos ir biologijos mokslai;
  4. Chicago stilius naudojamas kaip multidiscilininis citavimo stilius ir turi du atvaizdavimo formatus;
  5. Vancouver stiliui prioritetas teikiamas biomedicinos moksluose.

Cituojant elektroninius šaltinius reikia pateikti nuorodas į konkretų dokumentą, o ne į šaltinio pagrindinį tinklalapį ar svetainę. Šio tipo dokumentams turėtų būti nurodyti visi šaltinį identifikuojantys duomenys, tarp kurių labai svarbu pateikti publikavimo ar atnaujinimo datą, prisijungimo datą ir interneto adresą. Prisijungimo data nurodoma todėl, kad internete esanti informacija nėra pastovi - praėjus tam tikram laikui, ji gali būti pašalinta iš interneto.

Sekančiuose skyriuose aptarsime pasaulyje pripažintus ir naudojamus informacijos šaltinių pateikimo standartus ir įvairius citavimo stilius.