APA citavimo stilius

Informacijos šaltinių citavimas tekste

Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose pateikiama autoriaus pavardė ir publikavimo metai - (autoriaus pavardė, metai). Pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Petraitis, 2005).

Jeigu darbo tekste pateikiama tiksli kito informacijos šaltinio citata, ji rašoma kabutėse. Pateikiant nuorodą į cituojamą šaltinį būtina nurodyti puslapį, pvz., (Petraitis, 2005, p. 15)

Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai. Pvz., Žukauskas (2000) palygino įvairių periodų literatūrą.

Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Bagdonas, Jucevičienė, 2003).

Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, tuomet pirmąjį kartą nurodomos visų autorių pavardės. Toliau cituojant šių autorių šaltinį, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė bei et al. (lot. reiškia „ir kt.“), o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, pvz., (Petraitis et al., 2005).

Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., tuomet autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (American psychological association [APA], 2003). Pirmąjį kartą pateikiamas pilnas kolektyvinio autoriaus pavadinimas, vėliau cituojant pateikiamas sutrumpintas pavadinimas, pvz., (APA, 2003).

Jeigu informacijos šaltinis neturi autoriaus, naudojami pirmieji du ar trys pavadinimo žodžiai (praleidžiant artikelius) rašant kiekvieną žodį didžiąja raide. Jeigu nuoroda pateikiama į knygą, ataskaitą ar kitą leidinį, ji rašoma kursyvu, pvz., knyga College Bound Seniors (1979). Jeigu nuoroda pateikiama į straipsnį ar knygos dalį, pavadinimas rašomas tarp kabučių, pvz., („Laisvas laikas“, 2003).

Bibliografinių aprašų pateikimas literatūros sąraše

APA stilius rekomenduoja svarbiausius bibliografinio aprašo elementus rašyti kursyvu: knygos antraštė, žurnalo antraštė, konferencijos pavadinimas ir kt.

Knyga:

Pavardė, V. V., & Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Pavyzdys:

Jucevičienė, P. (1997). Ugdymo mokslo raida: nuo pedagogikos iki šiuolaikinės edukologijos. Kaunas: Technologija.

Kolektyvinis autorius:

Kolektyvinis autorius. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Pavyzdys:

Lietuvos statistikos departamentas. (2004). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Centrinis statistikos biuras.  

  Neidentifikuotas autorius:

Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas

Pavyzdys:

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.

Knygos dalis:

Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.). Knygos antraštė (pp. nnn-nnn). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.

Pavyzdys:

Simons, P.R.J. (1992). Theories and principles of learning to learn. In A.C.Tuijnman & M.van der Kamp (Eds.). Learning across the Lifespan: Theories, Research, Policies (pp. 159-171). New York: Pergamon Press.

Straipsnis žurnale:

Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Staripsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai.

Pavyzdžiai:

Cibulskas, G., Janiūnaitė, B. (2005). Resistance to educational changes: collision or separation of factors influencing education stakeholders. Social Sciences = Socialiniai mokslai, 3(49), 66-86.

Stein, H. F. (2003). The inner world of workplaces: Accessing this world through poetry, narrative literature, music, and visual art. Consulting Psychology Journal: Practice & Research, 55(2), 84-93.

Straipsnis laikraštyje:

Pavardė, V. (Metai, mėnesis diena). Straipsnio antraštė. Laikraščio antraštė, puslapis(iai).

Pavyzdys:

Nagourney, E. (2003, October 28). Impatience, at your own risk. The New York Times, p. F6.

Jeigu nėra straipsnio laikraštyje autoriaus:

Straipsnio antraštė. (Metai, mėnuo diena). Laikraščio antraštė, puslapis(iai).

Pavyzdys:

Skin deep: 'Cosmetic wellness' helps people feel good about their looks. (2004, March 24). The Modesto Bee, p. G1.

Elektroninė knyga:

Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. Žiūrėta metai mėnesis diena per internetą:

Jeigu rengiate darbą anglų kalba:

Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. Retrieved Month day, year, from source

Pavyzdys:

Soren, Barbara J. (2004). Research on ‘Quality’ in Online Experiences for Museum Users. Retrieved January 24, 2007, from http://www.chin.gc.ca/English/Pdf/Digital_Content/Research_Quality/research_quality.pdf.

Elektroninis straipsnis:

Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Žiūrėta metai, mėnuo diena per internetą:

Pavyzdys:

Merkys, G., Šaparnis, G. (2004). Combination of qualitative and quantitative methods in educational management diagnostics. Žiūrėta 2007 m. sausio 15 d. per internetą: <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003825.doc>. 

Jeigu rengiate darbą anglų kalba:

Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai.Retrieved Month day, year, from source.

Pavyzdys:  

Fritch, J. W., Cromwell, R. L. (2001). Evaluating Internet resources: Identity, affiliation, and cognitive authority in a networked world. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52 (6), 499-507. Retrieved January 17, 2007, from Wiley Interscience.

Interneto tinklalapis:

Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. Žiūrėta metai, mėnuo diena per internetą:

Pavyzdys:

Kauno technologijos universitetas [2006]. Kauno technologijos universiteto 2005 metų veikla. Žiūrėta 2007 m. sausio 15 d. per internetą: http://www.ktu.lt/lt/apie_universiteta/metine_ataskaita.asp.

Jeigu rengiate darbą anglų kalba:

Author. (2004). Title of webpage: Subtitle if needed, Retrieved Month day, year, from source.

Pavyzdys:

Vilnius University (2002). Statute of Vilnius University. Retrieved Februrary 16, 2007, from http://www.vu.lt/site_files/Adm/statutas/VU_Statute.doc