MLA citavimo stilius

Informacijos šaltinių citavimas tekste

Tekste pateikta informacija apie cituojamą šaltinį pateikia trumpą nuorodą dokumento pabaigoje esantį pilną informacijos šaltinio aprašą ir taip leidžia identifikuoti cituojamą dokumentą. Nuoroda tekste pateikiama skliaustuose ir turi būti kaip galima trumpesnė, t.y. pateikti tik tiek informacijos, kad galima būtų identifikuoti šaltinį, dažniausiai pateikiama autoriaus pavardė ir cituojamas puslapis. Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, jos nereikia kartoti nurodant skliaustuose. Internete esantys šaltiniai cituojami taip, kaip ir spausdinti leidiniai. Jeigu šaltinis nėra numeruotas, skliaustuose jis nėra nurodomas. Jeigu e.dokumente yra fiksuota skyrių ir sekcijų numeracija, reikia nurodyti paragrafo numerį.

Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, tuomet nurodomas tik puslapis, pvz., Kasparaitis išreiškė savo nuomonę (118).

Tuomet kai cituojamos vieno autoriaus kūrinys, autoriaus pavardė ir puslapiai rašomi lenktiniuose skliaustuose, pvz., vieno autoriaus: Nuomonė buvo išreikšta (Kasparaitis 118) arba kelių autorių: Hipotezė remiasi šiuolaikinio mokymosi teorija (Bowden ir Martin 14). Jeigu reikia pateikti nurodas į kelias to paties šaltinio vietas, lenktinuose skliaustuose pateikiami keli puslapiai arba puslapių intervalai, pvz. Jovaiša nurodo ugdymo veiksnius (136-39, 145).

Kai darbo auorius pateikia nuorodą į kelis šaltinius, tuomet lenktiniuose skliaustuose išvardijami visi autoriai ir puslapiai (Burns 54, Thomas 327).

Nuoroda į kolektyvinio autoriaus cituojamą darbą pateikiama lenktiniuose skliaustuose (United Nations, Economic Commission for Africa 51-63)

Jeigu cituojamas kelių tomų šaltinis, nuorodoje pateikiamas tomo numeris ir jeigu reikia puslapis (pvz., (Wilson 2:1-18) arba (Henderson, t. 3)

Jeigu nėra autoriaus, darbe nurodomas pilna arba sutrumpinta šaltinio antraštė (pvz., Ataskaitoje teigiama (KTU  4).

Literatūros sąrašo sudarymas

Informacijos šaltiniai cituoti tekste taip pat turi būti pateikti darbo pabaigoje esančiame literatūros sąraše arba bibliografijoje. Informacija apie šaltinius turi būti pateikta taip, kad būtų galima lengvai identifikuoti šaltinį. Sąraše esantys šaltiniai turi būti išdėstyti abėcėlės seka pagal autorių pavardes arba pavadinimus (jeigu nėra autoriaus). Didžiosiomis raidėmis rašomas pirmas ir visi kiti pagrindiniai antraštės ir paantraštės žodžiai. Straipsnių antraštės didžiąja raide rašomas tik pirmasis žodis. Leidėjo pavadinimas sutrumpinamas. Jeigu yra keli leidėjai, jie išvardijami visi, atskiriant kabliataškiu. Jeigu yra keletas vieno leidėjo leidimo miestų, nurodomas tik pirmasis. Nurodant puslapius nereikia naudoti santrumpų p. arba pp. Nurodant leidinio antraštę galima naudoti kursyvą arba teksto pabraukimą. MLA stilius prioritetą teikia antraštės pabraukimui.

Vieno autoriaus knyga:

Pavardė, Vardas. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas, Metai.

Pavyzdys: 

Vladarskienė, Rasuolė. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. 

Kelių autorių knyga:

Pavardė, Vardas, ir Vardas Pavardė. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas, Metai.

Pavyzdys: 

Liuolienė, Alvyda ir Regina Metiūnienė. Law today: workbook. 4-oji laida. Vilnius: MRU leidybos centras, 2006. 

Kolektyvinis autorius:

Kolektyvinis autorius.  Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Metai.

Pavyzdys:

Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centras. Vytautas Vitkauskas: bibliografijos rodyklė. 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005. 

Neidentifikuotas autorius:

Knygos antraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas, Metai

Pavyzdys: 

Experimental psychology. New York: Holt, 1938.

Knygos dalis:

Pavardė, Vardas. "Knygos dalies antraštė." Knygos antraštė. Red. Vardas Pavardė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas, Metai. Puslapiai.

Pavyzdžiai:

Johnson, D. Barton. "Nabokov and the Sixties." Discourse and Ideology in Nabokov's Prose. Ed. David H. J. Larmour. London: Routledge, 2002. 139-49.

Lepaitė, Daiva. "Competence development for the knowledge-driven economy." Higher Education and National Development: universities and societies in transition.  London and New York: Routledge, 2007, p. 190-200

Straipsnis žurnale:

Pavardė, Vardas, ir Vardas Pavardė. "Straipsnio antraštė". Žurnalo antraštė tomas numeris (Metai): puslapiai.

Pavyzdys:

Brazienė, Rūta, ir Jūratė Guščinskienė. "Socialinės atskirties modeliai Lietuvoje." Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology 4 (2004): 50-56.

Straipsnis laikraštyje:

Pavardė, Vardas. "Straipsnio antraštė." Laikraščio antraštė [Leidimo vieta jeigu nėra pavadinime] metai mėnesis diena, numeris: puslapiai.

Pavyzdys:

Fabricant, Florence. "From Italy, a New Culinary Movement Offers a Wry Answer to Fast Food." New York Times 15 Nov. 1989, national ed.: B6-7.

Elektroninė knyga:

Pavardė, Vardas, ir Vardas Pavardė. Knygos antraštė. Leidimo vieta: Leidykla, Metai. Žiūrėta metai mėnuo diena <interneto adresas>.

Pavyzdys:

Harnack, Andrew, and Eugene Kleppinger. Online! A Reference Guide to Using Internet Sources. Boston: Bedford/St. Martin's, 2000. 5 Jan. 2000. <http://www.bedfordstmartins.com/ online>.

Elektroninis straipsnis:

Pavardė, Vardas, ir Vardas Pavardė. "Straipsnio antraštė." Žurnalo antraštė. Numeris (Metai): puslapiai. Tinklalapio arba duomenų bazės pavadinimas. Prieiga metai mėnuo diena: <interneto adresas>.

Pavyzdys:

Palidauskaitė, Jolanta. "Viešojo administravimo profesinių vertybių teoriniai aspektai." Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology 1 (2004): 33-38. 2007 m. vasario 5 d. http://images.katalogas.lt/maleidykla/fil41/F-33.pdf

Leidiniuose anglų kalba:

Pavardė, Vardas, ir Vardas Pavardė. "Straipsnio antraštė." Žurnalo antraštė. Numeris (Metai): puslapiai. Tinklalapio arba duomenų bazės pavadinimas. Day Month Year of access <URL>.

Pavyzdys:

Bagdonienė, Liudmila, ir Rimantė Hopenienė. "Cooperation and Partnership as Competitiveness Opportunity: The Case of Lithuanian Tourism Business System." Social Sciences  54.4 (2006): 32-41. SocINDEX with fulltext. EBSCOhost.  12 Jan. 2007 http://search.ebscohost.com/.

Interneto tinklalapiai:

Autorius arba tinkalalapio pavadinimas. Institucijos pavadinimas. Metai mėnuo diena <interneto adresas>.

Pavyzdys:

Prenumeruojamos duomenų bazės. Kauno technologijos universiteto biblioteka. 2007 m. sausio 25 d. <http://biblioteka.ktu.edu/db/>.

Ministry of Education Home Page. Lithuanian Respublic Ministry of Education. 1 Feb. 2007 <http://www.smm.lt/en/index.htm>.